1.

بررسی میزان تعادل در نظام شهری استان خوزستان (85 تا 1365)

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1393، صفحه 45-56
سعید امان پور؛ رضا صالحی؛ غلام حسین حمیدی

2.

تحلیلی بر سیستم شهری استان آذربایجان غربی طی سالهای 1335 تا 1385

دوره 5، شماره 10، مهر 1393، صفحه 45-66
مسعود تقوایی؛ مهدی آکوچکیان

3.

توزیع فضایی جمعیت و نظام سلسه مراتبی شهرهای ایران 1390-1335

دوره 1، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 113-124
سید مهدی موسی کاظمی

4.

طرح های منطقه ای و تمرکزگرایی درساختار فضایی نظام های شهری مطالعه موردی:استان کرمانشاه

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 37-54
اسماعیل علی اکبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب