1.

بررسی تطبیقی و ارزیابی برهان صدیقین ملاصدرا و برهان امکان و وجوب ابن‌سینا و توماس آکوئیناس

دوره 9، شماره 1، آذر 1399، صفحه 105-116
مالک عبدیان کردکندی؛ غلامحسین خدری؛ جلال پیکانی؛ علیرضا پارسا

2.

تفاوت تأویلی آیة مبارکة نور از منظر ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 3، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 71-83
منا فریدی خورشیدی؛ فاطمه سلیمانی

3.

خوانش فضیلت‌محورانه و تطبیقی از نظریه معرفت‌شناسی ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 9، شماره 1، آذر 1399، صفحه 117-131
اکرم عسکرزاده مزرعه

4.

رویکرد «تعمیمی و اصلاحی» ملاصدرا در منطق تعریف

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 17-32
محمد حسین زاده

5.

کراهت یا ترس از مرگ و درمان آن از دیدگاه ملاصدرا و مقایسه آن با ابن‌سینا

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 137-147
ناصر محمدی

6.

مبانی و روش تفسیری ابن‌سینا

دوره 1، شماره 2، فروردین 1392، صفحه 101-114
ناصر محمدی

7.

مقایسۀ دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا دربارۀ ادراکات جزئی

دوره 7، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 61-69
جواد پارسایی؛ حسین غفاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب