1.

کاربرد رویکرد فازی در اندازه گیری فقر در ابران :استفاده از معیار نابرابری بن فرونی

دوره 13، شماره 50، فروردین 1402، صفحه 56-47
حسن اعمی بنده قرایی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب