1.

بررسی نظری همبستگی بین طیف شدت فروسرخ و ساختار هندسی نانو خوشه های سدیم در چارچوب نظریه تابعی چگالی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 91-98
سید محمد قاضی؛ فهیمه بهزادی

2.

تأثیر تنش شوری بر الگوی بیان ژن‌های SOS1 و NHX1 در ارقام حساس و متحمل گندم زراعی

دوره 11، شماره 38، شهریور 1401، صفحه 1-15
رسول خداویردی وند کشتیبان؛ حسن سلطانلو؛ سیده ساناز رمضانپور؛ وحید شریعتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب