1.

ارزیابی برهمکنش ژنوتیپ × محیط در ژنوتیپ‌های آفتابگردان دانه روغنی تحت شرایط آبیاری ‏نرمال و محدود با روش بای‌پلات ‏GGE

دوره 12، شماره 41، خرداد 1402، صفحه 37-48
نسرین اکبری؛ رضا درویش زاده

2.

ارزیابی تنوع ژنتیکی آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 4، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 61-72
مرجان جنت دوست؛ رضا درویش زاده؛ محمدعلی ابراهیمی

3.

برآورد ارزش اصلاحی صفات مورفولوژیک آفتابگردان دانه روغنی تحت شرایط نرمال و تنش خشکی با نشانگرهای ‏میکروساتلیت و مبتنی بر رتروترنسپوزون ‏

دوره 13، شماره 45، فروردین 1403، صفحه 41-61
نسرین اکبری؛ رضا درویش زاده

4.

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌هایی از آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگر مولکولی TRAP

دوره 5، شماره 12، اسفند 1394، صفحه 39-53
حسین زینل زاده تبریزی؛ کامیل حالیل اوغلو؛ احمد رزبان حقیقی

5.

بررسی تنوع ژنتیکی لاین های جهش یافته آفتابگردان (Helianthus annuus L.) و شناسایی نشانگرهای AFLP پیوسته با صفات گیاهچه ای تحت شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 11، آذر 1394، صفحه 51-63
حمید حاتمی ملکی؛ مرجان جنت دوست؛ رضا درویش زاده

6.

تاثیر تنش گرما بر تغییرات بیانیmiR398 در گیاه افتابگردان

دوره 3، شماره 5، اسفند 1392، صفحه 49-51
ریحانه ابراهیمی؛ بهروز شیران؛ اسماعیل ابراهیمی؛ حسین فلاحی

7.

تجزیه ارتباطی صفات زراعی در ژنوتیپ‌های آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با نشانگرهای SSR در شرایط نرمال و تنش کمبود فسفر

دوره 10، شماره 31، آذر 1399، صفحه 71-89
مریم رسول زاده اقدم؛ رضا درویش زاده؛ ابراهیم سپهر؛ هادی علیپور

8.

شناسایی مکان‌های ریزماهواره‌ای مرتبط با برخی صفات مهم آگرومورفولوژیکی در لاین‌های مختلف آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) با استفاده از نقشه‌یابی ارتباطی

دوره 5، شماره 10، شهریور 1394، صفحه 73-87
فاطمه صحرانورد آذرتمر؛ رضا درویش زاده؛ مرتضی قدیم زاده؛ حیدر عزیزی؛ زهرا ابوالقاسمی

9.

مکان‌یابی ارتباطی صفات کیفی مرتبط با دانه در آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1394، صفحه 15-28
مرجان جنت‌دوست؛ رضا درویش زاده؛ رقیه ضیایی فرد؛ حیدر عزیزی؛ اسماعیل قلی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب