1.

تدوین مدل یکپارچگی ارتباطات در زنجیره تامین خدمات ورزش همگانی ایران

دوره 11، شماره 2، دی 1402
محمدرسول خدادادی؛ یعقوب بدری آذرین؛ مهدی جهانگیری؛ مریم فریدفتحی

2.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه خرد در ایران: یک دیدگاه یکپارچه از عوامل پیشایندی، پسایندی و همبسته خرد

دوره 11، شماره 22، آذر 1401
مهدی دستا؛ امید شکری؛ شهلا پاکدامن؛ جلیل فتح آبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب