1.

ارتباط نوع‌دوستی با جنسیت براساس مبانی حکمت صدرایی

دوره 12، 1 (پاییز و زمستان 1402)، بهمن 1402، صفحه 133-146
اکرم ساقی؛ محمدکاظم علمی سولا

2.

بازتاب حضور زن در منظومه‌های عامیانۀ رایج در شهرستان سوادکوه

دوره 7، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 57-76
عارف کمرپشتی

3.

بررسی نظر تفسیری علامه طباطبایی پیرامون مبانی تفاوت های زن و مرد با تأکید بر آیه ی 18 سوره ی زخرف

دوره 10، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 43-60
قربان ابراهیمی

4.

تصویر زن در رمان دفاع مقدس دهه هشتاد

دوره 2، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 21-38
حمید رضایی؛ جهانگیر صفری؛ روح الله کریمی؛ ابراهیم ظاهری عبدوند

5.

ریخت شناسی قصه های ایرانی با تمرکز بر نقش زن و قصه های آذربایجان

دوره 2، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 47-63
عاطفه غفوری؛ محمدعلی رنجبر

6.

سایه روشن سیمای زن در رمان‌های نجیب محفوظ (پیامدهای ناگوار گذار از سنت به دنیای جدید)

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 78-91
علی سلیمی؛ شهریار باقرآبادی

7.

سکنا یا اُنس گرفتن مردان به زنان در قرآن و حدیث با رویکرد ریشه‌شناسی

دوره 8، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 99-112
احمد پاکتچی

8.

مطالعه تطبیقی سنجش تمایل ورزشکاران زن به استفاده از حجاب در ایران و کشورهای عربی منتخب

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 107-116
فاتح فرازیانی؛ مصطفی جوانرودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب