1.

بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور

دوره 1، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 61-67
مرتضی رضائی صوفی؛ عباس شعبانی

2.

بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش SWOT و BSC

دوره 6، شماره 4، فروردین 1397، صفحه 27-38
میر محمد کاشف؛ میر حسن سید عامری؛ مالک احمدی؛ داریوش معرفت

3.

پیاده سازی استراتژی های توسعه ورزش قهرمانی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن

دوره 7، شماره 2، مهر 1397، صفحه 11-25
سارا خالقی بابایی؛ لقمان کشاورز

4.

تبیین عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش های همگانی و قهرمانی با تاکید بر نقش رسانه های جمعی از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی استان کردستان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 61-72
میرحسن سید عامری؛ فاطمه جامعی

5.

تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش برای رویارویی و مدیریت بحران‌های ورزش قهرمانی ایران

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 39-52
ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ مرتضی رضایی صوفی؛ ناهید مروی اصفهانی

6.

تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش قهرمانی ایران با رویکرد برنامه ریزی سناریو

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 99-108
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ جواد محمدخانی

7.

تحلیل محتوای اخبار ورزشی (مطالعه موردی: شبکه سوم سیما(

دوره 1، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 20-28
مینا امامی؛ مینا ملائی

8.

تحلیل ورزش و تربیت بدنی در قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 60-72
عباس شعبانی؛ مرتضی رضائی صوفی؛ سید سعید حسینی

9.

تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی ایران

دوره 5، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 127-142
ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ علی صادقی

10.

جایگاه ورزش همگانی و قهرمانی نسبت به یکدیگر از گفتمان رسانه‌ای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛ رهبر جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1403
سیدعلی درخشان؛ قدرت الله باقری راغب؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ علی صابری؛ علی حمیدی زاده

11.

شناسایی و تحلیل محتمل ترین سناریو توسعه فوتسال ایران(یک مطالعه آینده نگرانه)

دوره 12، شماره 4، فروردین 1403، صفحه 29-42
علی ابوالحسینی؛ حبیب هنری

12.

طراحی الگوی پارادایمی عوامل موثر بر مشارکت صنایع استان خوزستان در فعالیت‌های ورزش قهرمانی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 11-29
محمدحسن فردوسی؛ محسن اسمعیلی؛ طهماسب شیروانی

13.

طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش قهرمانی استان کرمانشاه

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 39-50
ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ امید قهرمانی؛ مظفر یکتایار

14.

کسب وجهه بین‌المللی از طریق موفقیت های ورزشی؛ رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1400
حسین محمدی جامع؛ شهاب بهرامی؛ حمید قاسمی؛ حسین عیدی

15.

مقایسه دیدگاه متخصصان،مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی

دوره 1، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 24-31
مصطفی مقدس؛ مهرزاد حمیدی؛ افسر جعفری

16.

نقش رسانه‌های جمعی در توسعه فرهنگ اجتماعی ورزش قهرمانی

دوره 7، شماره 1، مهر 1398، صفحه 97-109
سیدجلیل میریوسفی

17.

نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش قهرمانی بانوان از دیدگاه اداره کل ورزش وجوانان استان خوزستان

دوره 2، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 48-60
هاله حمید پور؛ سید ناهید شتاب بوشهریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب