1.

بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزش

دوره 1، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 43-49
مرتضی رضائی صوفی؛ عباس شعبانی

2.

بررسی نقش چهار گانه رسانه ها در ترویج ورزش دانشجویی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 21-29
علی صیادی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ مهدی بزرگ امید

3.

تحلیل تأثیر رسانه ها بر نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری و قصد خرید (مطالعه موردی: شرکت تولیدکننده پوشاک ورزشی مجید)

دوره 5، شماره 1، آذر 1396، صفحه 63-72
مصطفی مقدس؛ معصومه کلاته سیفری

4.

نقش رسانه‌های اجتماعی بر توسعه رفتارهای اوباش‌گرایانه تماشاگران فوتبال

دوره 2، شماره 1، آبان 1393، صفحه 10-17
اسکندر حسین پور؛ مرادعلی نیازی پور؛ سید محمد کاشف؛ قدرت اله باقری؛ یوسف منگشتی جونی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب