1.

ارزیابی عملکرد بر اساس الگوی تعالی سازمانی بالدریج(مطالعه موردی : اداره کل نظارت بر ذیحسابی های وزارت امور اقتصادی و دارایی)

دوره 2، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 47-54
رقیه تقی پور کاظمی؛ محسن محمدیان ساروی

2.

آسیب‌شناسی نظام مدیریت عملکرد سازمان‌های بخش دولتی ایران

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، دی 1400، صفحه 47-66
عبدالرضا غنی‌زاده؛ روح‌اله نوری؛ اکبر حسن‌پور؛ یوسف وکیلی

3.

تحلیل ارتباط برنامه ریزی بودجه و تخصیص منابع با تأکید بر نقش مدیریت عملکرد (مطالعه موردی: شهرداری اصفهان)

دوره 7، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 177-192
زهره عارف منش؛ مهرداد پناهی درچه؛ ایمان بنی اسدی

4.

تدوین نظام مدیریت عملکرد کمیتة ملی المپیک با رویکرد BSC

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 21-30
لقمان کشاورز؛ مهرزاد حمیدی؛ محمود گودرزی؛ سیدنصرالله سجادی

5.

طراحی الگوی مدیریت عملکرد دولت مبتنی‌بر نقش هریک از بازیگران موثر

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، دی 1396، صفحه 83-100
محمد محمدی؛ فتاح شریف زاده؛ داود حسین پور؛ بهروز رضائی منش

6.

طراحی مدل فرایندی مدیریت عملکرد رسانه‌ای فدراسیون ورزش دانش‌آموزی ایران

دوره 11، شماره 3، اردیبهشت 1403
افسانه زارع؛ مینا حکاک زاده؛ سید جلیل میریوسفی

7.

طراحی مدل مدیریت عملکرد فدراسیون ورزش دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 3، بهمن 1399، صفحه 121-134
علی حسین نژاد اصل؛ مهرزاد حمیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی

8.

مدیریت عملکرد، چالش های فراروی و تئوری پیچیدگی

دوره 3، شماره 1، آذر 1395، صفحه 49-58
مهرداد قنبری؛ قدرت اله حیدری نژاد؛ کاوه پرندین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب