1.

سرزمین بین‌النهرین: پیوستگی جغرافیایی‌- ‌تأثیرپذیری تاریخی در آستانه فتح ایران توسط مسلمانان

دوره 10، شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401، مهر 1401، صفحه 41-55
مهدی عبادی؛ ناصر ادیبان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب