1.

تأثیر میزبانی بر عملکرد تیم‌ها در رقابت‌های لیگ برتر قوتبال ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 87-100
فریبا عسکریان؛ ناصر دخت باقر

2.

رابطه بین کیفیت خدمات و نیات رفتاری با نقش میانجی ارزش درک شده و اعتماد در تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 11-18
محمد سیوان نوری؛ مهرداد محرم زاده؛ مجید سلیمانی

3.

رابطه شخصیت تیم های حرفه‌ای و هویت تیمی هواداران؛ مطالعه موردی در لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 1، شماره 2، تیر 1393، صفحه 85-92
زهرا مرادی؛ کمال هوشیار؛ مریم صدری؛ سلدا حامد

4.

نقش بازاریابی کمین، رفتار منفی و سازگاری در تمایل به خرید از حامی رسمی لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 5، شماره 2، آبان 1395، صفحه 11-21
احمد فلاحی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد خبیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب