1.

اسباب متعدد در مسئولیت مدنی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-15
سید احمد علی هاشمی

2.

بررسی پذیرش خطر در حقوق انگلیس با قاعدۀ اقدام در فقه و حقوق ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 61-70
سید ابوالقاسم نقیبی٭؛ خدیجه شیروانی

3.

بررسی تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران

دوره 6، شماره 2، مهر 1396، صفحه 77-89
عباس نیازی؛ علیرضا یزدانیان؛ محمود جلالی

4.

بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م

دوره 8، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 23-32
علی پریمی؛ مرتضی براتی

5.

بررسی فقهی حقوقی رابطۀ قاعدۀ اتلاف با تخریب محیط زیست

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 9-17
احمد اکبرزاده؛ ابراهیم تقی زاده

6.

تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392

دوره 6، شماره 2، مهر 1396، صفحه 25-38
سعیده صالحی؛ سید حسین صفایی؛ بختیار عباسلو

7.

تردید در مسئولیت مدنی محجورین مطلق با رویکردی فقهی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 13-24
بیژن حاجی عزیزی؛ بشری کریمی

8.

چالش مسئولیت غاصب جاهل؛ نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران

دوره 12، 1 (بهار و تابستان 1402)، شهریور 1402، صفحه 59-74
حانیه ذاکری نیا؛ سیده فاطمه رضوی

9.

رفتار ورزشی و مسئولیت اخلاقی، مدنی ورزشکاران از منظر فقهی و حقوقی

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 105-116
زهرا فیض

10.

مبانی حمایت از مالکیت فکری با مطالعه موردی حق مولف

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 40-60
محمد روشن؛ حمید اسدی؛ سید محمد مهدی خلیل زاده

11.

مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی

دوره 9، شماره 2، مهر 1399، صفحه 93-106
پروین اکبرینه؛ رامز عابدی

12.

مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی (مطالعه تطبیقی حقوق امریکا، حقوق ایران، و فقه امامیه)

دوره 9، شماره 2، مهر 1399، صفحه 35-50
معصومه مظاهری؛ مهسا جمشیدی شهمیری

13.

مسولیت مدنی بانکها در قبال سپرده دمشتریان

دوره 11، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 127-138
محمدجعفر ایرانی؛ ابراهیم تقی زاده؛ علیرضا ایرانشاهی

14.

مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)

دوره 9، شماره 2، مهر 1399، صفحه 179-190
محمد صالحی مازندرانی؛ محمد بافهم

15.

مسئولیت مدنی محیط بانان وجنگلبانان

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 66-78
خدیجه شیروانی؛ رویا زند وکیلی

16.

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعالیتهای ورزشی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 55-67
سید محمد حسینی؛ الهام اسحاقی

17.

واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان‌شناسان و مشاوران

دوره 11، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 39-50
سعید فریدون پور؛ بتول گرگین؛ محمد چمکوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب