1.

بازنگری در قلمرو بیمه مسئولیت در بیمه‌های اجباری

دوره 12، 1 (بهار و تابستان 1402- پیاپی 23)، شهریور 1402، صفحه 99-116
محمدرضا امینی؛ علی اکبر جهانی؛ سعید ابراهیمی

2.

تأملی بر نهاد بیمه در محیط زیست با تأکید بر راهکارهای بیمه‌پذیری خسارات زیست‌محیطی

دوره 12، 1 (بهار و تابستان 1402- پیاپی 23)، شهریور 1402، صفحه 75-84
علی مشهدی؛ یاسر مقدم پور؛ ثریا حسینی

3.

تحلیل تئوری تحدید مسئولیت مالکان کشتی نفتکش در قبال جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در حقوق دریایی ایران و کنوانسیون مسئولیت مدنی (سی‌ال‌سی)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 159-178
سمیه سادات میری لواسانی؛ حاتم صادقی زیازی

4.

طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 27-39
سید مهدی حسینی مدرس؛ عصمت گلشنی

5.

کارکرد طرح دعوای جمعی در جبران خسارت زیان‌دیدگان اعمال ضد رقابتی (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا)

دوره 10، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 123-134
فضه سلیمی؛ احمد دیلمی

6.

مسولیت مدنی بانکها در قبال سپرده دمشتریان

دوره 11، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 127-138
محمدجعفر ایرانی؛ ابراهیم تقی زاده؛ علیرضا ایرانشاهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب