1.

استخدام الحالات المختلفة للفنّ البلاغي «آيروني» في نهج البلاغة

دوره 6، شماره 1، خرداد 2023، صفحه 25-36
محمد عترت دوست؛ حسن زرنوشه فراهانی

2.

بررسی و تحلیل انواع پرکاربرد آیرونی در منطق‌الطیر عطار

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401
پروین ابیضی اسفهلان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب