1.

تحلیلی بر نقش برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم بر گسترش دانش، نگرش و عملکرد جامعه در راستای کاهش و سازگاری با تغییر اقلیم در ایران

دوره 6، شماره 1، آذر 1396، صفحه 115-129
سمیه عریان؛ سید محمد شبیری؛ مهران فرج اللهی

2.

تدوین برنامه راهبردی اردوگاه های تفریحی- ورزشی آموزش و پرورش کشور

دوره 12، شماره 3، دی 1402، صفحه 97-114
سید ابراهیم موسویان؛ فرزام فرزان؛ مرتضی دوستی

3.

تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش سه‌گانه با استفاده از مدل SPP

دوره 1، شماره 4، دی 1393، صفحه 111-123
مهدی گودرزی

4.

تدوین راهبردهای بازاریابی ورزشی فدراسیون ورزش‌های همگانی ایران

دوره 7، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 75-84
مهری صفرنژاد؛ عبدالمهدی نصیرزاده

5.

طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی شهر مشهد با استفاده از دیدگاه علمی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 49-60
سید محمد حسین رضوی؛ سید محمد نیازی؛ محمد رضا برومند دولق


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب