1.

الگوی رفتار مدیران ورزش دانش آموزی در اجرای برنامه های راهبردی با تلفبق کارت امتیازی متوازن وشش سیگما

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 83-91
لقمان کشاورز؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فاطمه صدیقی فاروجی

2.

تحلیل رگرسیونی هوش سیاسی و رفتار سیاسی مدیران اداراه کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان فارس

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 23-30
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ مجتبی شهرسبز

3.

تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش برای رویارویی و مدیریت بحران‌های ورزش قهرمانی ایران

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 39-52
ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ مرتضی رضایی صوفی؛ ناهید مروی اصفهانی

4.

تحلیل عوامل موثر در رفتار مدیران ورزش برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 2022

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 25-40
لقمان کشاورز؛ معصومه بهمن زاده؛ محمد مهدی کشاورز

5.

تحلیل کیفیت روابط دوستانه در سازمان‌های ورزشی (موردمطالعه: اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی)

دوره 5، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 41-52
زهراسادات میرزازاده؛ کیانوش شجیع؛ عمر علیزایی؛ امیر اکبرزاده

6.

تدوین مدل عوامل موثر بر رفتار مدیران برای مقابله با حملات گروهای تروریستی در رویدادهای ورزشی

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 21-32
لقمان کشاورز

7.

شناسایی عوامل موثر بر رفتار سیاسی مدیران فدراسیون‌های ورزشی

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 119-130
اکبر فریدفتحی؛ راضیه ولی زاده

8.

شناسایی عوامل موثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 29-39
لقمان کشاورز

9.

شناسایی موانع ایجاد و یا توسعه اخلاق حرفه‌ای مدیران سازمان‌های ورزشی

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 23-35
محمد حیدری؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ نصرالله محمدی

10.

شناسایی مولفه‌های توسعه مدیران با استعداد مدارس غیردولتی با رویکردی مبتنی بر نظریۀ داده‌بنیاد، ارائه الگو

دوره 5، شماره 4، خرداد 1397، صفحه 53-70
میترا نورادصدیق؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمید رضا آراسته؛ حسن رضا زین آبادی

11.

طراحی الگوی هوشمندیهای مورد نیاز رهبری اثربخش مدیران ورزشی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 73-88
مریم مختاری دینانی؛ هاشم کوزه چیان؛ عباس نظریان مادوانی

12.

مقایسۀ اثربخشی رهبری مدیران ورزشی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 115-126
عباس نظریان مادوانی؛ مریم مختاری دینانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب