1.

استعاره مفهومی و طرحواره‌های تصویری در اشعار ابن‌خفاجه

دوره 3، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 105-120
اختر ذوالفقاری؛ نسرین عباسی

2.

بررسی تأسی‌های بابافغانی از شگردهای تصویرساز شعر حافظ

دوره 6، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 9-22
شهرام احمدی؛ محمد جهلت

3.

« بررسی تصویر و عناصر سازندة آن در رمان اقلیمی یورت»

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 124-109
محمد دست پیشه؛ علیرضا نبی لو؛ فرهاد طهماسبی

4.

بررسی تعامل بین تصویر و زبان در تبلیغات مجلات فارسی‌زبان بر اساس نظریۀ آنزورس

دوره 4، شماره 4، مهر 1400، صفحه 35-46
زهرا باباسالاری؛ غزل باغبانی

5.

بررسی رابطۀ زبان و جنسیّت و تصویر در اشعارسیمین بهبهانی

دوره 8، شماره 3، شهریور 1399
حمید جعفری قریه علی

6.

بررسی مولفه‌های تصویر و درون‌مایه در داستان‌های کودکانه صمد بهرنگی

دوره 7، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 79-96
سجاد نجفی بهزادی

7.

بررسی و تحلیل درون‌مایه و تصویر در داستان‌های کودکانه رولد دال

دوره 5، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 28-43
سجاد نجفی بهزادی؛ جهانگیر صفری

8.

بلاغت شعر هوشنگ ایرانی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401
حسین حسن پور آلاشتی؛ راشین مبشری

9.

رابطه‌ی قواعد بصری و دستور زبانی در تولید تصویر با تکیه بر شعر «در شب‌های سرد زمستانی» نیما یوشیج

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 91-75
حسین حسن پور آلاشتی؛ راشین مبشری

10.

عناصر دیداری در شعر شاعران نا بینا

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 81-103
ذوالفقار علامی؛ نسیم داوودی پناه

11.

کارکرد استعاره و تأثیر آن بر القای مفاهیم انتزاعی و حالات روانی در صحیفه سجادیه

دوره 2، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 25-11
حسن خلف

12.

نقش تصویر در تاویل متن

دوره 2، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 31-46
سمیه اسدی؛ احمد گلی

13.

نگرش تصویری جامی در تلمیحات

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401
الیاس نورایی؛ زینب رشیدی؛ فاطمه کلاهچیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب