1.

الگوی مدیریت قدرت اوج‌گیرنده نتوکرات‌ها در سازمان‌های دولتی، مورد مطالعه: سازمان بیمه سلامت ایران

دوره 12، شماره1 (پیاپی 45)، دی 1402، صفحه 19-36
عبدالمجید نادری سمسانی؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ البرز قیتانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب