1.

ابعاد حقوقی نقش و قابلیت ایجاد بیمه سپرده در ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 35-48
محمود باقری؛ صادق عبدی؛ نسیم برخی

2.

ارزیابی اثرمتقابل عناصر بازار در صنعت بانکداری ایران

دوره 1، شماره 1، مهر 1396، صفحه 7-22
محمدرضا حاجیان؛ حمیده بصیرت پور

3.

الگوریتم ترکیبی دلفی فازی و دیمتل فازی در طراحی و تبیین سرمایه ارتباطی بانک‌ها

دوره 8، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 81-90
اتابک بایبوردی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ اکبر زواری رضایی

4.

رابطه علّیت بین سرمایه بانک و سودآوری؛ با تاکید بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه

دوره 2، شماره 6، فروردین 1391، صفحه 44-11
دکتر سید محمدرضا سید نورانی؛ حسین امیری؛ عادل محمدیان

5.

قدرت بازاری در صنعت بانکداری ایران و عوامل موثر برآن

دوره 4، شماره 12، تیر 1399، صفحه 25-34
رضا یوسفی حاجی اباد؛ علیرضا اقبالی

6.

منحنی یادگیری و اثر شدت آن بر هزینه در صنعت بانکداری ایران (1380-1395)

دوره 4، شماره 14، دی 1399، صفحه 41-54
محمدرضا حاجیان؛ جمشید پژویان؛ فرهاد غفاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب