1.

ارزیابی اثربخشی اجرای طرح هادی روستایی در آفرینش سکونتگاه های روستایی سرزنده (مطالعه موردی: دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان)

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 50-59
مهدی چراغی؛ زهرا ملک جعفریان؛ جواد عباسی؛ سیدعلی بدری

2.

بررسی وضعیت و چالش های کنونی بخش کشاورزی در سهرین زنجان(شهرستان زنجان)

دوره 2، شماره 4، مهر 1390، صفحه 0-0
آئیژ عزمی

3.

تحلیل رفتار حفاظتی باغداران شهرستان زنجان: توسعه‌ای بر مدل اعتقاد بهداشتی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 145-164
رویا کرمی؛ سحر طبیبیان؛ نسرین احمدی؛ طاهره شرقی

4.

تحلیل نقش کنشگران توسعه روستایی در ساماندهی مسکن روستایی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان زنجان با به‌کارگیری مدل چندموضوع- چندبازیگر)

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 51-62
شادعلی توحیدلو

5.

کاربرد مدل پانل پویا در ارزیابی اثرات اعتبارات عمرانی در پایداری جمعیت نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان زنجان)

دوره 7، شماره 3، آذر 1399، صفحه 61-72
نرگس مرادخانی؛ امیر جباری؛ شهلا حسنی

6.

نقش تبلیغات بر جذب نوجوانان پسر به مدارس تکواندوی شهرستان زنجان بر‌اساس الگوی AIDA

دوره 4، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 107-122
اسماعیل دولت یاری؛ حسین پور سلطانی زرندی؛ حمید قاسمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب