1.

ارزیابی پایداری شهرستان های استان مازندران طی سال های 1385 و 1400

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 35)، شهریور 1403
نفیسه مرصوصی؛ سیده نفیسه اسداله تبار

2.

سنجش تناسب اراضی استان مازندران بر اساس عناصر اقلیمی برای کشت کلزا با استفاده از مدل TOPSIS

دوره 3، شماره 6، مهر 1391، صفحه 67-80
محمد روشنعلی؛ نفیسه مرصوصی؛ مهرداد ذاکری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب