1.

آزمون قانون واگنر در کشورهای منتخب و ایران (2010-1980)

دوره 2، شماره 6، فروردین 1391، صفحه 172-149
دکتر یدا... دادگر؛ روح ا... نظری

2.

اندازه دولت و بیکاری در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 18، فروردین 1394، صفحه 64-51
سعید کریمی پتانلار؛ یونس نادمی؛ هدی زبیری

3.

بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشورهای منتخب

دوره 3، شماره 12، آبان 1392، صفحه 118-105
بهرام سحابی؛ منصور اعتصامی؛ خالد امین‌پور

4.

بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت بر رشد اشتغال ایران طی سال‌های 90-1355 (با استفاده از آزمون کرانه‌ها)

دوره 4، شماره 14، اردیبهشت 1393، صفحه 74-63
بهزاد علی‌پور؛ مهدی پدرام؛ سهیلا مجدمی

5.

بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی ایران: کاربردی از مدل‌های حالت-فضا و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی

دوره 8، شماره 31، تیر 1397، صفحه 151-168
حسن خداویسی؛ احمد عزتی شورگلی

6.

بررسی مقایسه‌ای اثر اندازه بهینه هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری دولت بر شاخص توسعه انسانی (مطالعه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)

دوره 2، شماره 8، آذر 1391، صفحه 50-37
زهرا افشاری؛ شمس‌اله شیرین‌بخش؛ سیده نثار ابراهیمی

7.

تأثیر اندازه دولت بر حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب

دوره 7، شماره 26، فروردین 1396، صفحه 97-112
یوسف محمدزاده؛ صمد حکمتی فرید؛ المیرا شریفی

8.

تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز (رویکرد آستانه‌ای غیرخطی GMM)

دوره 11، شماره 41، دی 1399، صفحه 52-35
فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ سمیه شاطری

9.

تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت؛ مطالعه کشورهای منتخب آسیایی

دوره 2، شماره 6، فروردین 1391، صفحه 249-209
دکتر حسن صادقی؛ دکتر مجید صامتی؛ دکتر مرتضی سامتی

10.

تأثیر کارایی هزینه و اندازه دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب جهان

دوره 7، شماره 27، تیر 1396، صفحه 125-142
فرانک آقازاده بکتاش؛ منیره دیزجی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب