1.

ارتباط اجتماعی خردمندانه؛ بازتعریف مفهوم ارتباط در فرهنگ ایرانی مبتنی بر شاهنامه فردوسی

دوره 11، شماره 22، آذر 1401، صفحه 25-36
فضل الله حسنوند؛ کامران شیوندی چلیچه؛ فریبرز درتاج؛ علی دلاور؛ اسماعیل سعدی پور

2.

بازخوانی شخصیت توس از منظر فروید ( خوانشِ فرویدیِ شخصیت توس در شاهنامه )

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 123-132
اکرم نعمت اللهی

3.

(بررسی تحلیلی چوگان در اشعار فارسی با تکیه بر بخش" هنر نمودن سیاوش پیش افراسیاب" شاهنامة فردوسی)

دوره 4، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 113-127
مرجان ابراهیمی کوهبنانی؛ عبدالحسین ابراهیمی کوهبنانی

4.

بررسی روایت و تصویرگری در گرشاسبنامه

دوره 1، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 59-75
مرتضی جعفری

5.

بررسی شیوه های ایجاز قصر در داستان رستم و اسفندیار شاهنامه

دوره 2، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 81-67
مهدی قاسمزاده؛ حسن حیدری

6.

بررسی و تحلیل چند رسم پهلوانی در متون حماسی

دوره 0، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 5-36
سجاد آیدنلو

7.

تأثیر لحن در انتقال پیام با تکیه بر شاهنامه

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 9-25
نوشاد رضایی؛ محمد یاوری

8.

تحلیل زبان‌شناختی داستان‌های اساطیری شاهنامه در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف‌

دوره 2، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 37-55
شهرزاد بهمنی؛ ایوب مرادی؛ علی اصغر شهریاری

9.

تحلیل کهن الگویی داستان رستم و اسفندیار

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 95-109
دکتر سید مجتبی میرمیران؛ انوش مرادی

10.

تحلیل نماد زنِ جادو در شاهنامه بر مبنای روانشناسی یونگ

دوره 3، شماره 4، آذر 1394، صفحه 100-114
کامران ارژنگی؛ وحید مبارک

11.

جنبه خیر و شر و جاندارانگاری آب در شاهنامه

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 20-30
فاطمه اسفندیاری مهنی؛ خدیجه خدایاری

12.

سگسار و بزگوش در شعر حماسی و غیر حماسی،دگرگونی تصویر و کاربرد

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 26-37
محمدجواد عرفانی بیضائی

13.

شناخت هویّت پولادوند براساس روایت¬های حماسی

دوره 0، شماره 2، آذر 1389، صفحه 5-29
رضا غفوری؛ مهدی محمدی

14.

کنایۀ‌ کلاه در شاهنامه با تأکید بر زمینه های فرهنگی و اجتماعی

دوره 4، شماره 1، تیر 1398، صفحه 190-179
یوسف محمدنژاد عالی زمینی

15.

مطالعه اهمیت تن و روان در شاهنامه

دوره 1، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 9-13
رحیم رمضانی نژاد؛ بهرام بهرامی پور؛ بهمن عسگریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب