1.

اثر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایۀ فکری

دوره 10، شماره 3، اردیبهشت 1402، صفحه 60-72
سید عباس وهابی؛ مجید سلیمانی؛ عادل افکار

2.

بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر ابعاد عملکرد مالی

دوره 1، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 83-92
مهدی مهدی خو؛ مریم محمود ترابی؛ محسن ختن لو

3.

بررسی تاثیر سرمایه های فکری بر عملکرد رقابتی در نظام بانکی ایران

دوره 9، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 109-128
وحید امین؛ سیدحسن صالح نژاد؛ یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدیس لطفی

4.

بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با سرمایه فکری با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی در میان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 21-30
مهرداد محرم زاده؛ هوشیار فتاحی؛ سیدمحمد کاشف

5.

بررسی رابطه سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک (β) (مطالعه موردی: شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 1، شماره 1، آذر 1392، صفحه 26-36
سید حسن صالح نژاد؛ صدیقه کامران راد

6.

بررسی نقش میانجی ارزش‏های اخلاقی و سرمایه فکری در ارتباط میزان استفاده از شبکه اجتماعی با نگرش فرد نسبت به تصویر بدنی خود در دانشجویان رشته تربیت بدنی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 55-85
حوری ناز حبیبی؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ محسن باقریان فرح آبادی؛ سیما نجف نژاد

7.

تأثیر چابکی سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی سرمایه فکری(مورد مطالعه: کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور)

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 91-104
شهریار عباسیان؛ بهرام یوسفی؛ شیرین زردشتیان؛ حسین عیدی

8.

تبیین نقش سرمایه فکری در عملکرد سازمانی

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، فروردین 1393، صفحه 141-156
اسفندیار فرج‌وند؛ لیلا قاسمی اسفهلان

9.

تدوین مدل تأثیر سرمایه فکری با نقش میانجی‌گری مدیریت دانش و سرمایه فرهنگی بر عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 21-32
مرتضی رضایی صوفی؛ سیاوش خداپرست؛ مینا قرباندوست

10.

تدوین مدل مهارت‌های تفکر راهبردی، سرمایه فکری، شایستگی محوری و نوآوری در سازمان‌های ورزشی کشور

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 97-108
مهدی محبی نژاد؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ سمیرا علی آبادی؛ مظفر یکتایار

11.

سرمایه فکری، تغییرات بهره‌وری کل و کارایی فنی: شواهدی از صنعت بیمه ایران

دوره 8، شماره 29، دی 1396، صفحه 156-145
مهدی فتح آبادی

12.

طراحی الگوی اندازه گیری سرمایه فکری در سازمان های فرهنگی دولتی ایران

دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، تیر 1392، صفحه 43-63
شمس السادات زاهدی؛ بهروز رضایی منش؛ علیرضا اسلامبولچی

13.

نقش منابع موجود در آرشیو شبکه مستند سیما در هدایت مدیریت دانش و تسهیم سرمایه‌های فکری

دوره 8، شماره2(پیاپی 30)، مرداد 1400، صفحه 57-68
سعید غفاری؛ فرزانه دهقان؛ وحید قره‌بقلوسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب