1.

اسطورۀ «یاد و فراموشی» در «درخت گلابی»ِ «گلی ترقی»

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 95-123
رقیه وهابی دریاکناری؛ مریم حسینی

2.

بررسی ساختاری مجموعه ی داستانی «ترس ولرز» غلامحسین ساعدی

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 69-81
ابوالفضل غنی زاده؛ نزهت طاهری فر

3.

بررسی عناصر داستان‌های کوتاه نجیب الکیلانی (بررسی مورد پژوهانه سه داستان « موعدنا غداً»، « الکفاءات» و« ملک الملوک»)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 7-18
اعظم شمس الدینی فرد؛ نرگس انصاری

4.

بررسی مؤلفه‌های ناتورالیستی من یک سایه‌ام و چند داستان دیگر از فیروزه گل‌سرخی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 41-60
عبدالله حسن زاده میرعلی؛ آرتمیز صیادچمنی

5.

بررسی و تحلیل مقایسه ای مولفه های مکتب رئالیسم در دو داستان معاصر دوستی خاله خرسه جمالزاده و زار صفر رسول پرویزی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 18-33
دکتر احمد رضایی؛ الهه رستمی

6.

بررسی وجوه اشتراک و افتراق حکایت‌های کوتاه پریشان با داستان‌های مینی‌مالیستی

دوره 4، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 11-26
شکرالله پورالخاص؛ مینا شاکر

7.

پیش نمون و انواع آن در داستان های شهریار مندنی پور

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 96-109
محمد حسین محمدی؛ طاهره کریمی

8.

تحلیل شخصیت «قربانعلی» براساس هرم سلسله‌مراتب نیازهای مازلو

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 35-51
سمیه رضایی

9.

رابطه کارکرد زبانی با تیپ¬های شخصیّتی داستان « فارسی شکر است»

دوره 0، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 37-50
سید احمد پارسا؛ علی محمد پشتدار؛ کیومرث گروسی

10.

ردپایی از اگزیستانسیالیسم ادبی در داستان «انتری که لوطیش مرده بود» اثر صادق چوبک

دوره 5، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 65-78
ندا نبی زاده اردبیلی؛ عسگر صلاحی

11.

روش علمی صادق هدایت در پردازش داستان¬های کوتاه رئالیستی

دوره 0، شماره 2، آذر 1389، صفحه 156-177
سید احمد پارسا؛ یوسف طاهری؛ حسین صادفی

12.

شخصیت‏ پردازی در داستان کوتاه «گرگ» از هوشنگ گلشیری

دوره 1، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 11-20
محمد بارانی؛ زهره جعفری قورتانی

13.

گذر از یأس به امید در داستان‌های کوتاه غسان کنفانی (با تکیه بر گزینش‌های هدفمند در ارئۀ دو تصویر از اردوگاه)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 123-140
سمیه صولتی؛ شیوا صادقی

14.

نقد مبتنی بر توصیف عملی در داستان های کوتاه جمال زاده و یوسف إدریس

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 5-25
نرگس انصاری؛ علی خالقی

15.

نقد و بررسی سبک نگارشی داستان کوتاه «بیت من لحم» اثر یوسف إدریس

دوره 8، شماره 3، شهریور 1399
الهه ستّاری؛ حسن مجیدی؛ جعفر پناهی رادسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب