1.

استعاره‌پردازی رفتاری کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، دی 1395، صفحه 13-32
علیرضا امینی؛ سید محمد مقیمی

2.

بررسی تجربیات زیست شده دانش آموزان دوره متوسطه از آموزش محیط زیست از طریق برنامه درسی پنهان به منظور ارائه راهکارهایی برای ارتقاء سواد محیط‌زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401
لیلا پرهیزکار؛ کوروش فتحی واجارگاه

3.

پدیدارشناسی؛ رویکردی فلسفی، تفسیری و روش شناختی به مطالعات کارآفرینی

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 62-72

4.

پدیدارشناسی عوامل مؤثر و برانگیزاننده در کیفیت دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان

دوره 3، شماره 12، خرداد 1395، صفحه 47-56
اسکندر فتحی‌آذر؛ یوسف ادیب؛ فرشته گل‌پرور

5.

تبیین تجربه متخصصان مدیریت در شناسایی آسیب‌ها و چالش‌های آموزش مداوم پزشکی ( یک مطالعه پدیدارشناسی )

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، فروردین 1400، صفحه 153-162
بهرام جلیل‌زاده امین؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی؛ نادر بهلولی؛ یوسف بیگ‌زاده

6.

تجارب بافتارمند مبتنی بر سرطان: مطالعه پدیدارشناختی تجارب مبتلایان به سرطان

دوره 10، شماره 39، آذر 1400، صفحه 51-66
مجتبی دهقان؛ جعفر حسنی؛ علیرضا مرادی؛ شهرام محمدخانی

7.

تجارب دانشجویان دختر از مفهوم جنس در کتب درسی: پژوهشی پدیدارشناسانه

دوره 5، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 9-20
ژیلا کاردان؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب

8.

تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی مقابله با استرس شغلی: روش پدیدارشناسی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 41-52
سمیه گرجی

9.

درک تجربه زیسته مدیران روابط عمومی ورزشی از بحران‌های رسانه ای(رویکردی پدیدارشناسانه)

دوره 8، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 13-26
رسول نوروزی سید حسینی

10.

شناسایی عوامل سازمانی جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های مشارکتی بخش عمومی کشور با رویکرد پدیدارشناسی و دیمتل

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، تیر 1399، صفحه 167-180
سنا اسفندیاری؛ کاظم عسکری فر؛ ابوالقاسم ابراهیمی

11.

مطالعۀ پدیدارشناختی جوهر کارآفرینی عمومی

دوره 1، شماره 4 (پیاپی 4)، آبان 1392، صفحه 7-28
حسن بودلایی؛ سید مهدی الوانی؛ سید محمد اعرابی؛ رضا واعظیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب