1.

عوامل تأثیرگذار بر مناسبات باوندیان و اسماعیلیان الموت

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 113-126
سیدحسن حسینی؛ جواد عباسی

2.

مذهب در خراسانِ عصر سلجوقی

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93، فروردین 1393، صفحه 50-67
علی رضا روحی

3.

همزیستی و همگونی امامان اسماعیلی در کرمان پس از سقوط الموت و بررسی دلایل آن

دوره 12، شماره اول،پیاپی 23، پاییز و زمستان 1402، اسفند 1402، صفحه 59-70
مریم خسروآبادی؛ میلاد عجمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب