1.

تبیین معیارهای کیفیت بصری منظر خیابانی با روش طبقه‌بندی کیفیت بصری و ماتریس دست‌یابی به اقدامات، مطالعه موردی: مسیرهای پیاده مشهد و گرگان

دوره 10، شماره 20، مهر 1398، صفحه 57-76
زهره اخگری سنگ آتش؛ سید حامد میرکریمی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی

2.

تحلیل عملکرد مبلمان شهری در فضاهای شهری ، مطالعه موردی: شهرگرگان

دوره 9، شماره 18، مهر 1397، صفحه 105-116
اکبر شربتی؛ ایوب بدرق نژاد؛ رضا سارلی

3.

محدوده جغرافیایی و جایگاه سیاسی هیرکانیه در دوره هخامنشیان

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93، فروردین 1393، صفحه 115-128
محمد تقی ایمانپور؛ طهمورث مهرابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب