1.

ارتباط عدالت سازمانی و اشتیاق شغلی با عملکرد سازمانی مربیان (مورد مطالعه: هیات های ورزشی شهر اراک)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 55-63
اسفندیار خسروی زاده؛ اکرم کمانکش؛ حسین مقدسی؛ کریم زهره وندیان

2.

ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان: نقش میانجی عدالت سازمانی

دوره 7، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 99-108
الهام مرادی؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی

3.

ارتقای تعهدسازمانی کارکنان رسانه‌های ورزشی از طریق نقش میانجی گری عدالت سازمانی و رضایت شغلی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 39-48
رسول نظری؛ فریبا رافعی

4.

الگوی ساختاری روابط عدالت سازمانی ادراک شده با رضایت ورزشکاران و تمایل به ترک باشگاه

دوره 5، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 117-125
محسن گل پرور

5.

بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و عدالت سازمانی با اهمال‌کاری (مطالعه موردی: هیأت‌های ورزشی شهر همدان)

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 99-110
زهرا کریمی؛ رضا اندام

6.

پایش نقش عدالت سازمانی بدر بهره‌وری کارکنان شعب بانک تجارت

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32)، آبان 1399، صفحه 159-168
افسانه صادقی؛ اسماعیل عمران زاده

7.

تأثیر سکوت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی: با نقش تعدیل کنندگی عدالت سازمانی

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 71-82
مینا جعفری؛ سید رضا حسینی نیا

8.

تأثیر عدالت بر تعهد سازمانی با نقش واسطه‌ای آوای سازمانی (مطالعه موردی: اداره‌کل ورزش و جوانان استان اردبیل)

دوره 7، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 65-74
نسرین عزیزیان کهن

9.

تعهد استراتژیک مدیران میانی: بررسی تأثیر عدالت سازمانی، حمایت مدیریت ارشد از تغییر و مشارکت در تصمیم‎گیری

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، دی 1398، صفحه 113-124
ناصر صنوبر؛ سید صمد حسینی؛ پویا بهزادنیا؛ زهرا یونس پور

10.

رابطه ی بین عدالت سازمانی با بی تفاوتی سازمانی کارکنان ادارت ورزش و جوانان استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 57-64
همایون عباسی؛ حسین عیدی؛ معصومه بخیت؛ گل‌ناز رضایی

11.

رابطه عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی کتابداران کتابخانه‌ های دانشگاه‌ های اصفهان

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 11-18
محمدرضا سلیمانی؛ عذرا دائی؛ لیلا شهرزادی

12.

رابطۀ بین عدالت سازمانی با اثر بخشی کارشناس مسؤولان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش خراسان بزرگ

دوره 3، شماره 2، آذر 1393، صفحه 39-54
فضل احمد کهندلان؛ جعفر خوشبختی

13.

روابط ساختاری بین بی تفاوتی سازمانی، فضیلت سازمانی، عدالت سازمانی وکیفیت زندگی کاری کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان های شمال غرب ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 131-144
جبرییل تاج نیا؛ حبیب هنری؛ علی محمد امیرتاش

14.

طراحی مدل روابط بین مدیریت کیفیت فراگیر با رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان یزد

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 61-73
فرشته کتبی؛ محسن فلاح؛ یاسر کمالی

15.

فراتحلیل مطالعات رابطه‌ بین ادراک عدالت سازمانی و فرهنگ کار

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، فروردین 1396، صفحه 43-60
محسن نیازی؛ بهروز بهروزیان؛ ایوب سخایی؛ سیدسعید حسینی زاده آرانی

16.

مدل پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر تهران بر اساس رضایت شغلی تعهد و عدالت سازمانی

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 111-123
سیدیحیی میرمعینی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علیدوستسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب