1.

استعمار در دهۀ بیست و سی و بازتاب آن در رمان‌های منتخب معاصر فارسی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 111-129
ابراهیم ظاهری عبدوند؛ حمید رضائی

2.

بررسی زمان روایی ژرار ژنت در رمان «ثُقُوبٌ فِی السُّوقِ الأَسوَدِ» اثر احسان عبد القدوس

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 207-226
سعید ولایتی آناقیز؛ عزت ملاابراهیمی

3.

بررسی «ساختار زمانی» در رمان "چشمهایش" علوی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 48-66
دکتر اسماعیل صادقی؛ محمود آقاخانی بیژنی

4.

بررسی عناصر زیباشناختی (آرایه ادبی) دو رمان «سال های ابری» و «شوهر آهوخانم»

دوره 0، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 123-160
طاهره کوچکیان

5.

بررسی مسائل مشترک زن در دو داستان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» زویا پیرزاد و «پرنده من» فریبا وفی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 94-117
زهرا عظیمی

6.

بررسی و تحلیل تک گویی درونی و جریان سیال ذهن در رمان« الطنطوریه» اثر رضوی عاشور

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 19-34
صلاح الدین عبدی؛ نسرین عباسی؛ زهرا افضلی

7.

بررسی و مقایسۀ رمان‌های شازده احتجاب هوشنگ گلشیـری و نام‌ها و سایه‌های محمدرحیم اخوت براساس نظریۀ جفری لیچ

دوره 4، شماره 2، آذر 1395، صفحه 19-34
کریم صیدی

8.

تجلی مدرنیسم در آثار داستانی جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر رمان‌های السفینه و البحث عن ولید مسعود)

دوره 3، شماره 4، آذر 1394، صفحه 25-46
عزت ملاابراهیمی؛ صغری رحیمی جوکندان

9.

تصویر زن در رمان دفاع مقدس دهه هشتاد

دوره 2، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 21-38
حمید رضایی؛ جهانگیر صفری؛ روح الله کریمی؛ ابراهیم ظاهری عبدوند

10.

دگرگونی ایزد بانوان در رمان خوف، اثر شیوا ارسطویی

دوره 2، شماره 1، آذر 1392، صفحه 5-15
نرگس باقری

11.

زنان و سیاست با تکیه بر چهار رمان فارسی

دوره 1، شماره 4، تیر 1392، صفحه 47-62
حمید رضایی؛ ابراهیم ظاهری عبدوند

12.

سایه روشن سیمای زن در رمان‌های نجیب محفوظ (پیامدهای ناگوار گذار از سنت به دنیای جدید)

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 78-91
علی سلیمی؛ شهریار باقرآبادی

13.

عناصر داستانی در رمان همخونه

دوره 6، شماره 4، آذر 1397، صفحه 47-64
الهه وفا؛ محمدجواد عرفانی بیضائی

14.

واکاوی مفهوم «آگاهی طبقاتی» در رمان‌های علی‌محمد افغانی برپایۀ نظریۀ هانری زالامانِسکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401
سید محمد آرتا؛ الیاس نوراییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب