1.

بررسی تأثیر مهاجرت بر انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (2000-1975)

دوره 5، شماره 17، دی 1393، صفحه 74-61
تیمور رحمانی؛ مرتضی مظاهری‌ماربری

2.

بررسی متغیرهای اجتماعی و مهاجرت بر کاربرد تنوعات گویشی و زبانی در شهر تهران از دیدگاه زبان شناسی اجتماعی- شناختی

دوره 7، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 69-82
سولماز ملت دوست؛ محمد رضا احمدخانی؛ حمیدرضا شعیری؛ علی کریمی فیروز جایی

3.

پیامدهای مکانی- فضایی تغییر کاربری اراضی سکونتگاه‌های روستایی(مطالعه موردی: شهرستان قرچک – استان تهران)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 79-94
ریحانه سلطانی مقدس

4.

تاثیر برندسازی شخصی ورزشکاران حرفه‌ای در اینستاگرام بر مهاجرت ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1403
محمد فرجی؛ سیدجعفر موسوی؛ فرشاد امامی

5.

تأثیر مهاجرت بر توسعه شهری با استفاده از مدلSWOT، مورد مطالعه: شهر بابل

دوره 7، شماره 14، آذر 1395، صفحه 55-66
اسماعیل نصیری هندخاله؛ سید محسن حسینی فر؛ علی احمدی

6.

تبیین جمعیت‌شناسی شیراز در دوره ایلخانان مغول (623 ق-736ق)

دوره 10، شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401، مهر 1401، صفحه 103-116
علی بحرانی پور؛ لیدا مودت؛ علی توکلیان

7.

تحلیل فضایی مهاجرت داخلی با تأکید بر عوامل اقتصادی و محیطی در استان‌های ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402
یگانه موسوی جهرمی؛ جهانگیر بیابانی؛ الناز ارزاقی

8.

تحلیل مهاجرت های روستا– شهری وپیامدهای آن بر ناپایداری شهری، مطالعه موردی: شهربیرجند

دوره 9، شماره 17، خرداد 1397، صفحه 13-24
زهره فنی؛ حسینعلی خلیل اللهی؛ ژیلا سجادی؛ محمود فال سلیمان

9.

تدوین الگوی عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشی ورزشکاران نخبه ایران

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 95-109
زهرا حسینی؛ حبیب هنری؛ فرزاد غفوری

10.

مطالعات تجربی اثر داربست ‏سلول‌زدایی‌شده مزانتر گاو بر رفتار ‏سلول‌های بلاستمایی در شرایط ‏In vitro

دوره 8، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 131-142
بی بی فاطمه فانی یزدی؛ اسماعیل فتاحی؛ ناصر مهدوی شهری؛ محمد مهدی قهرمانی سنو

11.

مهاجرت فرزندان و احساس تنهایی والدین سالمند روستایی

دوره 5، شماره 19، آبان 1395، صفحه 99-116
حسین ضرغامی؛ حسین محمودیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب