1.

اثر تولید ناخالص داخلی، نسبت قیمت‌ها و نرخ ارز در کشورهای همسایه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 83-96
مجاهد باباپور؛ عیسی علی او؛ سیدمحمدرضا سیدنورانی

2.

اثر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی در ایران (با رویکرد مدل پارامتر زمان متغیر)

دوره 9، شماره 35، تیر 1398، صفحه 15-34
ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ علی اصغر ابوالحسنی هیستیانی؛ محمدرضا رنجبر فلاح؛ بیتا شایگانی؛ سید قربان علیزاده کلاگر

3.

ارزیابی اثرات شیوع بیماری کووید-19 بر بخش صنعت ایران: کاربرد چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی

دوره 3، شماره 8، شهریور 1398، صفحه 79-93
زورار پرمه

4.

بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی ایران : رویکرد NARDL

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 67-82
ارشیا فرجی تبریزی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ عباس معمارنژاد؛ فرهاد غفاری

5.

بررسی رابطه علّیت گرنجری بین مصرف نفت و تولید ناخالص داخلی ایران: رویکرد تغییر رژیم‌های اقتصادی

دوره 7، شماره 27، تیر 1396، صفحه 111-124
مرتضی صالحی سربیژن

6.

بررسی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با تأکید بر نقش نرخ ارز: رویکرد

دوره 13، شماره 50، فروردین 1402، صفحه 106-89
ارشیا فرجی تبریزی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ عباس معمارنژاد؛ فرهاد غفاری

7.

برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای مبتنی بر تحلیل مزیت رقابتی استان‌های کشور با به‌کارگیری مدل انتقال سهم

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 127-145
هادی زراعتکار؛ یگانه موسوی جهرمی؛ محمد صادق علیپور

8.

تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران

دوره 5، شماره 17، دی 1393، صفحه 124-109
زهرا عربی؛ ابوطالب کاظمی

9.

کاربرد روش گشتاور تعمیم یافته در بررسی تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر تولید ناخالص داخلی، مطالعه ایران

دوره 6، شماره 24، مهر 1395، صفحه 69-82
صادق علی موحدمنش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب