1.

ارزیابی ظرفیت‌های بوم‌شناختی در ارتقاء برند بازار شهر تبریز

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 35)، شهریور 1403
محمد حسن یزدانی؛ حسین سعدلونیا؛ قاسم زارعی؛ رحیم حیدری چیانه

2.

استعاره‌پردازی رفتاری کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، دی 1395، صفحه 13-32
علیرضا امینی؛ سید محمد مقیمی

3.

تبیین هستی و چیستی انسان از منظر اندیشه های علامه طباطبایی(ره)

دوره 6، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 87-105
احسان رحیمی خورزوقی؛ مهدی سپهری

4.

تحلیل تعاملات سازمان صدا و سیما با دولت‌ دوازدهم

دوره 11، شماره3 (پیاپی 43)، تیر 1402، صفحه 1-16
احمدرضا حسن کاویار؛ علی اکبر رزمجو؛ داوود نعمتی انارکی

5.

تقویت پردازش زایشی از طریق بارشناختی مطلوب: یک مطالعة کیفی

دوره 8، شماره 2، آذر 1399، صفحه 33-48
مریم کابلی؛ پروین کدیور؛ محمدحسین عبدالللهی؛ مهدی عرب زاده

6.

شناسایی دلایل وقوع رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار در سازمان‌های دولتی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، مهر 1397، صفحه 57-70
زهرا حسینی؛ سعید مرتضوی؛ فریبرز رحیم نیا؛ شمس الدین ناظمی

7.

شناسایی موانع اجرایی شدن ماده 81 قانون مدیریت خدمات کشورى در راستای ارزشیابی عملکرد کارکنان ادارة پست قزوین

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، فروردین 1398، صفحه 165-178
حامد رحمانی؛ فرشته بیگی مقدم؛ حرمت اصغری

8.

طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای شوخ طبعی در سازمان

دوره 11، شماره1 (پیاپی 41)، دی 1401، صفحه 147-164
حسن اسماعیلیان؛ هادی تیموری؛ آرش شاهین؛ زیاد دهقان

9.

کنکاشی در کاربست‌های نظریه‌های ارتباطات در حوزه ورزش: تحلیل مضمون صفحه اینستاگرام با تمرکز بر نظریه استفاده و رضایت‌مندی

دوره 3، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 45-58
شهرزاد نیری؛ مرجان صفاری

10.

مدلسازی شایستگی‌های منابع انسانی بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه ( مطالعه موردی؛ سنخیت سنجی شایستگی‌های منابع انسانی در دانشگاه امام صادق(ع))

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، دی 1392، صفحه 83-108
علی اکبر احمدی؛ حسن درویش؛ محمدجواد سبحانی فر؛ حامد فاضلی کبریا

11.

واکاوی موانع هماهنگی بین سازمان های بخش عمومی ایران

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، آبان 1396، صفحه 13-30
نجمه شیخ الاسلام؛ حسن دانایی فرد؛ اسدالله کردنائیج؛ مهدی مرتضویسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب