1.

آیا رمان «اهل غرق» به شیوۀ رئالیسم جادویی نگاشته شده است؟

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 161-182
زیبا قلاوندی؛ سارا شریفی لاری

2.

بررسی تطبیقی اسطورۀ ایرج و قصه یوسف (ع)

دوره 0، شماره 2، آذر 1389، صفحه 30-59
علی محمد پشتدار؛ یحیی نورالدینی اقدم

3.

بررسی مولفه‌های تصویر و درون‌مایه در داستان‌های کودکانه صمد بهرنگی

دوره 7، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 79-96
سجاد نجفی بهزادی

4.

بررسی و تحلیل شخصیت‌پردازی در داستان‌های ابراهیم یونسی (با تأکید بر دعا برای آرمن و دادا شیرین)

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 87-100
فاطمه کوپا؛ نرگس محمدی بدر؛ سمیه نوری

5.

بررسی و مقایسۀ باورهای عامیانه در داستان‌های باغ بلور و دل‌دلدادگی

دوره 7، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 11-28
یزدان پاک‌مهر؛ موسی پرنیان؛ خلیل بیگ‌زاده

6.

تحلیل مجموعه‌داستان «لبخند انار» هوشنگ مرادی کرمانی از منظر غنای روانشناختی برنامۀ فبک

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 47-68
فرشاد اسکندری شرفی؛ خلیل بیگ‌زاده

7.

جایگاه روایت در متون منثور فارسی قرن چهارم تا هفتم هجری

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 25-50
سوسن جبری؛ هدی اسماعیلی

8.

شگردهای باورپذیری در داستان‌های مارکز

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 51-66
محمد رودگر

9.

قبض و بسط "قیاس" در نظام استدلال مولوی (مطالعۀ موردی داستان «شیر و نخجیران»)

دوره 8، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 24-35
ابوالفضل غنی زاده

10.

مآخذِ داستان ها و افسانه های جواهرالاسمارعماد بن محمدالثغری

دوره 3، شماره 4، آذر 1394، صفحه 22-34
آسیه ذبیح نیا

11.

مقایسه طنز کلامی در دو اثر کله‌پوک‌ها و رمان دایی‌جان ناپلئون

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 97-110
افسانه شیرشاهی

12.

نام‌شناسی رمان‌ «ملکوت» اثر بهرام صادقی

دوره 3، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 11-24
سهیلا فرهنگی؛ اشرف السادات رشت بهشتسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب