1.

بررسی تأثیر فعالیت های ترویج کتابخوانی اعضا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در افزایش میزان انگیزه مطالعه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 91-98
حمید قاضی زاده؛ روشنک ایلانلو

2.

بررسی نقش عوامل فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در مطالعه غیردرسی دانش آموزان و دانشجویان دانشگاه‌های شهر مشهد

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 33-40
نسیم نوبهار؛ هادی شریف مقدم

3.

بررسی وضعیت مطالعه زنان شاغل و خانه‌دار شرق کشور

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، خرداد 1399، صفحه 11-20
ثریا ضیایی

4.

بررسی وضعیت مطالعه زنان شاغل و خانه دار شهر زاهدان

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، مهر 1398، صفحه 69-80
ثریا ضیایی؛ نجمه کریمی صدر

5.

پیشینة ارتقای القای مطالعه

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، دی 1399، صفحه 61-80
آزاده نامداری؛ عبدالحسین فرج‌پهلو

6.

تأثیر استفاده از منابع اطلاعاتی دیجیتال هنرهای نمایشی در پیوند دادن کودکان شهرستان کاشان با مطالعه و کتابخوانی

دوره 9، شماره4 (پیاپی 36)، بهمن 1401، صفحه 1-18
رجب اکبرزاده؛ سعید غفاری؛ سعید خسروی

7.

عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه‌های ورزشی

دوره 1، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 32-43
فریبرز فتحی؛ میرحسن سید عامری؛ سید محمد کاشف

8.

مدیریت زمان و تصمیم‌گیری برای مطالعه در مراجعان کتابخانه‌های عمومی بر اساس ماتریس آیزنهاور

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، فروردین 1400، صفحه 63-72
حجت خدمتی نژاد؛ سعید اسدی

9.

مطالعه عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه آزاد در میان مراجعان کتابخانه های عمومی شهر مشهد

دوره 5، شماره 3، آبان 1397، صفحه 11-20
ثریا ضیایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب