1.

بررسی تطبیقی شخصیت، زندگی، احوال و اقوال ابراهیم ادهم و بودا

دوره 1، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 23-36
حمیرا زمردی؛ سعید قاسمی نیا؛ علی حیات بخش

2.

بلاغت سخن مولانا و آفاق معرفت انسانی

دوره 4، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 9-19
محمد مهدی ناصح

3.

تحلیل حکایت دیدار موسی و ابلیس در عقبة طور در متون عرفانی

دوره 0، شماره 2، آذر 1389، صفحه 60-77
فریده داودی مقدم

4.

تصوف، عرفان و فلسفه در اندیشه میرزای قمی

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 35-52

5.

دگرگونیهای معنایی « ‌رند » در آثار شاعران عارف ( سنایی، عطار،سعدی، خواجوی کرمانی، حافظ )

دوره 6، شماره 4، آذر 1397، صفحه 99-115
محمدرضا بختیاری

6.

روش‌شناسی دریافت حقایق عرفانی نزد ابن‌عربی و صدرالمتألهین

دوره 6، شماره 1، آذر 1396، صفحه 53-64
علیرضا جلالی

7.

مبانی فلسفی صدرالمتألهین در مواجهه با تناقض‌باوری در وحدت وجود

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 55-66
غلامعلی هاشمی فر؛ مهدی عظیمی

8.

مؤلفه‌های زبانی و بلاغی مثنوی‌های شش گانة شاه داعی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401
محمود بشیری؛ نیلوفر انصاری

9.

نظام سازی عرفان اجتماعی؛ هویت شناسی و هدف گذاری، با تاکید بر اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 11، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 1-16
محمد اسماعیل عبداللهی؛ حسن رمضانی

10.

نگرشی تطبیقی بر مفاهیم انسان کامل و کیمیا در حوزۀ عرفان با تکیه بر دیدگاه‌های عرفانی حکمت متعالیه و جابر بن‌ حیان

دوره 4، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 155-168
احمد نصیری محلاتی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی

11.

نماد و نمادپردازی در نظام فکری ملاصدرا

دوره 7، شماره 1، آذر 1397، صفحه 139-150
زیبا هاشمی حاجی بهزاد؛ مرتضی شجاری؛ مهدی محمدزادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب