1.

فرهنگ مدرسه و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای برآورده شدن نیازهای روان‌شناختی اساسی

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 22-11
جواد امانی ساری بگلو؛ نویده جهادی؛ تورج هاشمی نصرت‌آباد؛ شهرام واحدی

2.

The analysis of relationship between quality of e-learning system and students’ academic performance (study case: student’s in University of Kashan)

دوره 4، شماره 1، خرداد 2022، صفحه 152-161
hamid rahimi؛ Ahmad Madani؛ Zahra Esmaeilzadeh Qamsari

3.

The Effectiveness of the Blended Learnin Course on the AcademicPerformance of Seventh Grade Students in the Field of Photography in the Art Lesson

دوره 4، شماره 1، خرداد 2022، صفحه 72-82
Ali Akbar Ajam؛ mahdieh mahdizadeh؛ janad farzanfar

4.

اثر باورهای معرفت شناختی و ادراکات یادگیری بر عملکرد تحصیلی با میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی

دوره 7، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 25-40
کریم سواری

5.

اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر معنای تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایۀ سوم دورۀ اول متوسطه شهر مشهد

دوره 4، شماره 15، بهمن 1395، صفحه 93-103
اسما فولادی؛ محمد باقر کجباف؛ امیر قمرانی

6.

اثربخشی آموزش مبتنی بر تلفن همراه بر خودراهبری یادگیری، مهارت‌های حل مسئله و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 9، شماره 4، خرداد 1401، صفحه 77-90
طاهر محبوبی

7.

ارتباط تفکر انتقادی با خلاقیت، باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجو‌معلمان

دوره 2، شماره 7، اسفند 1393، صفحه 41-52
وحیده عبداللهی عدلی‌انصار؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ نیدا عبدالهی

8.

ارتباط سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز

دوره 5، شماره 4، اردیبهشت 1396، صفحه 109-115
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ محمد مهدی تمدن

9.

بررسی رابطه‌ی آموزش ترکیبی و احساس عدم پذیرش با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور با نقش میانجی اشتیاق تحصیلی

دوره 3، شماره 2، مهر 1402، صفحه 1-10
حسین نجفی

10.

تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی و دلبستگی به مدرسه دانش‌آموزان

دوره 2، شماره 2، مهر 1401، صفحه 13-23
سعیده خجسته؛ جلیل خجسته؛ شیرین مصدقی

11.

تبیین الگوی علی سبک های یادگیری مرجح دانشجویان، یادگیری غیررسمی دیجیتال و عملکرد تحصیلی آنان

دوره 8، شماره 3، اسفند 1399، صفحه 47-58
الهام حیدری؛ رحمت اله مرزوقی؛ زهرا رفعت جو

12.

تبیین خودناتوان‌سازی تحصیلی بر اساس عوامل مؤثر بر آن: آزمون یک مدل مفهومی جامع

دوره 4، شماره 16، اردیبهشت 1396، صفحه 9-22
محمد سید صالحی؛ نورعلی فرخی

13.

تبیین مدل عملکرد تحصیلی بر اساس انگیزش تحصیلی، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی با میانجی‌گری درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه دوم

دوره 7، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 23-34
حجت مهدوی راد؛ ولی اله فرزاد؛ شیرین کوشکی

14.

رابطة مؤلفه های سهل انگاری اجتماعی و هویت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 3، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 123-134
مجید صفاری نیا؛ علیرضا آقایوسفی؛ علی مصطفائی

15.

رابطه علّی رضایت از کیفیت یادگیری مجازی با عملکرد تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی در دوران همه گیری کرونا: نقش میانجی مشارکت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402
محسن اصفهانی؛ پریوش نوربخش؛ سید نعمت خلیفه؛ حسین عبدالملکی

16.

رابطه علّی نگرش‌های مذهبی و اهداف پیشرفت با گرایش به تقلب در امتحان از طریق میانجی‌گری عملکرد تحصیلی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 38-29
کریم سواری؛ محمدرضا برنا

17.

روابط ساختاری بین مهارت‌های اجتماعی عاطفی و عملکرد تحصیلی: نقش میانجی‌گر انگیزش تحصیلی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 75-88
معصومه رنج بخش؛ مالک میرهاشمی؛ خدیجه ابوالمعالی

18.

طراحی و ساخت ابزار میزان و نگرش به استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بررسی رابطۀ آن با عملکرد تحصیلی

دوره 4، شماره 15، بهمن 1395، صفحه 65-78
الهه حجازی؛ وحیده نامداری؛ مجید قاسمی؛ علی مقدم زاده

19.

فرهنگ مدرسه، نیازهای روان‌شناختی اساسی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان: آزمون یک الگوی عِلّی

دوره 2، شماره 6، آبان 1393، صفحه 71-80
تورج هاشمی نصرت‌آباد؛ شهرام واحدی؛ جواد امانی ساری‌بگلو

20.

فرهنگ مدرسه و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه ای نیازهای روانشناختی اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1395
نویده جهادی؛ جواد امانی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ شهرام واحدی

21.

مدل‌یابی عملکرد تحصیلی براساس توانایی‌های شناختی، خودکارآمدی حافظه، حافظه روزمره، حافظه گذشته‌نگر -آینده‌نگر با میانجی‌گری فراحافظه

دوره 9، شماره 4، خرداد 1401، صفحه 61-76
فاطمه بیان فر؛ امیر رضا رجائی مش

22.

مدل پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان آموزش از دور بر اساس متغیرهای فردی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 7-22
نصیبه پوراصغر؛ علیرضا کیامنش؛ محمدرضا سرمدی

23.

مدل ساختاری تکانش‌گری و عملکرد تحصیلی با بررسی نقش میانجی انگیزش در دانش‌آموزان دختر متوسطه

دوره 9، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 81-92
معصومه رنج بخش؛ مالک میرهاشمی؛ خدیجه ابوالمعالی

24.

مدل ساختاری عملکرد تحصیلی بر اساس اهداف پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی با میانجیگری راهبردهای شناختی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه

دوره 9، شماره 18، آبان 1399، صفحه 103-122
حجت مهدوی راد؛ ولی الله فرزاد؛ شیرین کوشکی

25.

مقایسه اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی و یادگیری اجتماعی- هیجانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر مؤلفه‌های شایستگی اجتماعی- هیجانی و عملکرد تحصیلی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 103-117
صفدر نبی زاده؛ رسول کردنوقابی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ خسرو رشید

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب