1.

اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان

دوره 2، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 7-16
فضل‌اله میردریکوند؛ سعیده سبزیان؛ هوشنگ گراوند

2.

اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر معنای تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایۀ سوم دورۀ اول متوسطه شهر مشهد

دوره 4، شماره 15، بهمن 1395، صفحه 93-103
اسما فولادی؛ محمد باقر کجباف؛ امیر قمرانی

3.

اثربخشی آموزش مبتنی بر نرم‌افزار چند رسانه‌ای ساخت نقشه ذهنی بر سرعت پردازش اطلاعات در دانش‌آموزان دختر پایه هشتم

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 9-22
نسرین صالحی نژاد؛ فریبرز درتاج؛ علی اکبر سیف؛ نورعلی فرخی

4.

بررسی تأثیر تکنیک‌های مختلف پرورش خلاقیت ریاضی بر باور انگیزشی و شناختی در درس ریاضی دانش‌آموزان دختر

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 7-17
عفت‌ السادات مهدیزاده؛ محمدرضا خدابخش؛ فریبا کیانی؛ صادق حاجی زاده نداف

5.

پیش بینی اتخاذ رژیم درمانی روزانه بر اساس نگرانی از تصویر بدن، دشواری تنظیم هیجانی و خودپنداره در دانش‌آموزان

دوره 10، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 63-76
سحر صفرزاده؛ کریم سواری

6.

تأثیر آموزش و ترویج طبیعت گردی در حفظ محیط‌زیست (مطالعه موردی دانش‌آموزان دختر منطقه 18 تهران)

دوره 6، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 61-78
رسول حیدری سورشجانی؛ رضا دهقانی بیدگلی؛ عظمت عاشری؛ الهام رحمانی آزاد

7.

رابطۀ میان عوامل روانی، اجتماعی و محیطی همبسته با فعالیت جسمانی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه

دوره 6، شماره 2، آذر 1396، صفحه 47-56
بهرام یوسفی؛ الهام اسدزاده؛ رسول آزادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب