1.

بررسی تأثیر استفاده از رسانه های جمعی بر نوگرایی و شکاف ارزشی

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 41-59
علی ربیعی؛ زهرا ذاکری نصرآبادی؛ اعظم علیزاده

2.

بررسی رابطه متغیرهای اجتماعی- اقتصادی و رسانه‌های جمعی با نگرش محیط‌زیستی(مطالعه موردی: کارکنان مترو تهران)

دوره 7، شماره 1، مهر 1397، صفحه 103-114
فاطمه رادان

3.

بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش

دوره 7، شماره 1، مهر 1398، صفحه 85-96
سیدامین دهقان؛ مسعود ایمانزاده؛ مجید نامور؛ محمد پورپناهی

4.

بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش همگانی (از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 6، شماره 1، آبان 1397، صفحه 34-42
رضا شهبازی؛ جواد مصطفایی کیوی؛ روح الله دایی؛ نصرالله سجادی

5.

بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 13-20
شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی؛ جواد کریمی

6.

بررسی و رتبه‌بندی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی شهر تبریز

دوره 7، شماره 1، مهر 1398، صفحه 77-84
رضا شهبازی؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمد خبیری

7.

بررسی وضعیت موجود و مطلوب نقش رسانه‌های جمعی در توسعه رشته ورزشی والیبال در دانشجویان علوم ورزشی

دوره 2، شماره 1، آبان 1393، صفحه 59-63
عباس اسدی؛ مرتضی رضایی صوفی

8.

تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی هیئت های ورزشی (مورد مطالعه استان گلستان)

دوره 3، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 69-76
زین العابدین فلاح؛ محمدعلی آقاخانی

9.

تأثیر مسئولیت اجتماعی بر رفتار تماشاگران لیگ برتر فوتبال با میانجی‌گری هویت فردی از طریق نقش رسانه‌های جمعی

دوره 9، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 70-83
بهروز زینتی؛ حمید فروغی پور؛ مجید سلیمانی

10.

تحلیل گفتمان ورزش زنان در ایران

دوره 9، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 19-1
محمدصادق افروزه؛ زهرا نیکنام شیری؛ آمنه مهری

11.

تحلیل محتوای پرمخاطب‌ترین کانال‌های ورزشی ایرانی شبکه اجتماعی تلگرام

دوره 10، شماره 1، مهر 1401، صفحه 56-64
علی اصغر دورودیان؛ حمید قاسمی؛ سنا حیدریان

12.

رابطه نقش رسانه های جمعی و بروز رفتارهای خرافی بین بازیکنان فوتبال

دوره 5، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 15-28
علیرضا زارع؛ صدیقه حیدری نژاد

13.

طراحی و تدوین الگو تأثیر رسانه‌های جمعی بر سلامت سازمانی، مورد پژوهش: دانشگاه‌های ایلام

دوره 10، شماره 4 (پیاپی 40)، آبان 1401، صفحه 1-16
سامان بابایی؛ مهرداد متانی؛ علی فلاح؛ شایسته واردی

14.

نقش تبلیغات در رسانه‌های جمعی بر میزان خرید کالاهای ورزشی اثر گذار بر کاهش وزن: بررسی دیدگاه دانشجویان دختر تربیت‌بدنی و غیرتربیت‌بدنی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 49-54
عباس اسدی؛ مرتضی رضایی صوفی

15.

نقش رسانه‌های ارتباط جمعی در توسعه و پیشرفت صنعت گردشگری پایدار (مطالعه موردی: شهرستان آمل)

دوره 2، شماره 5، آبان 1392، صفحه 19-30
الهام کوهی؛ حسین میبودی؛ مصطفی طالشی؛ الهه کوهی

16.

نقش رسانه‌های جمعی در توسعه فرهنگ اجتماعی ورزش قهرمانی

دوره 7، شماره 1، مهر 1398، صفحه 97-109
سیدجلیل میریوسفی

17.

نقش رسانه‌های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان

دوره 6، شماره 4، تیر 1398، صفحه 59-66
میترا ایرانپور مبارکه؛ ناهید اتقیا؛ مریم مختاری دینانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب