1.

أبرز الصور البلاغية للدنيا في نهج البلاغة و وظائفها

دوره 4، شماره 1، خرداد 2021، صفحه 24-11
مهدی داوری دولت ایادی؛ مهیار خانی مقدم؛ مریم آقاجانی

2.

ارتباط نظریه بینامتنیت از دیدگاه ژنت با میراث بلاغت اسلامی

دوره 2، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 96-83
هومن ناظمیان

3.

از بلاغت در عنوان تا عنوان بلیغ (بررسی کاربست بلاغت در عناوین متون نظم و نثرکهن فارسی)

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 122-97
محمدنبی خیرآبادی؛ ابوالقاسم رحیمی؛ عباس محمدیان؛ حسن دلبری

4.

استخدام الحالات المختلفة للفنّ البلاغي «آيروني» في نهج البلاغة

دوره 6، شماره 1، خرداد 2023، صفحه 25-36
محمد عترت دوست؛ حسن زرنوشه فراهانی

5.

بررسی اصول تصویرپردازی کلاسیسم در شعر ابراهیم ناجی

دوره 5، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 73-90
عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ رضا اصغری

6.

بررسی تطبیقی حماسه در شعر متنبّی و فردوسی (مطالعۀ مورد پژوهانه: تصویر گرد و غبار جنگ)

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 27-46
وحید سبزیان‌پور

7.

بررسی مقولة ابهام در غزلیات سعدی با تکیه بر نظریة امپسون

دوره 4، شماره 1، تیر 1398، صفحه 163-149
احمد سنچولی

8.

بلاغت کاربردی نشانه ها در فرایند زیبایی شناختی رمان کولی کنار آتش با رویکرد نشانه – معنا شناسی گفتمان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 143-125
زکیه رجبی؛ مهیار علوی مقدم؛ محمود فیروزی مقدم

9.

تأملی در استعاره‌ جمع

دوره 5، شماره 1، تیر 1399، صفحه 112-103
حمید طاهری

10.

جایگاه معنایی باب استفعال در انتقال معانی بلاغی نهج‌البلاغه

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401
حسین رحمانی تیرکلایی

11.

چند معنایی( ایهام) در غزل های فروغی بسطامی

دوره 3، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 9-23
مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی؛ ایوب امیدی

12.

چند نمونه از نویافته های هنر بلاغت در متون کهن تفسیری فارسی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402
مسعود سپه وندی

13.

روش تحلیل فرآیند و کاربرد آن در طبقه‌بندی آرایه‌های شعری

دوره 1، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 130-111
علیرضا فولادی

14.

رویکردی جدید دربارۀ اطناب و بسط کلام، شاخصۀ سبکی مولانا در حکایات عرفانی دفتر سوم

دوره 8، شماره 2، خرداد 1399
سرور خان بیگی؛ سید محمود سیدصادقی(نویسنده مسئول)؛ شمش الحاجیه اردلانی

15.

زیبایی‌شناسی آیات مشابه در قرآن کریم

دوره 7، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 135-150
علی نجفی ایوکی؛ زهره زرکار

16.

ظاهرة التعريف في خطب نهج البلاغة

دوره 5، شماره 1، خرداد 2022، صفحه 115-129
رمضان رضائی

17.

فن مبالغه در سنت بلاغت اسلامی و جنبه‌های بلاغی آن

دوره 3، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 75-61
رمضان رضائی

18.

فن مبالغه در سنت بلاغت اسلامی و جنبه‌های بلاغی آن

دوره 2، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 130-117

19.

کاربرد بلاغی جملات استفهامی در هجویات عصر مشروطه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402
شمس اله شمس؛ مسعود سپهوندی

20.

کم‌گرفت و کارکردهای آن در اشعار حافظ

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 96-79
زهرا جمشیدی؛ سید محمد آرتا

21.

مضمون‌پردازی و کارکردهای هنری و بلاغی باورها و رسوم عامیانه در اشعار ظهیر فاریابی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401
فاطمه تسلیم جهرمی

22.

مطالعه تطبیقی برخی وجوه زیبایی‌شناسی سوره مریم از دیدگاه زمخشری و سید قطب

دوره 7، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 151-166
فروغ پارسا؛ عاطفه کرمی

23.

مغفولات بلاغت در تفسیر روض الجنان و روح الجنان ابوالفتوح رازی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400
احمد نظری؛ مسعود سپه وندی؛ قاسم صحرائی

24.

مفاهیم گوناگون بلاغت و رویکردهای بلاغی معاصر

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 64-49
زینب اکبری؛ یحیی طالبیان

25.

نقدی بر مبحث کنایه در معالم البلاغه

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 107-93
مریم حسین آبادی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب