1.

اوضاع سیاسی- اجتماعی منطقۀ طرهان در دورۀ قاجار (1304-1174ش/1925-1794م)

دوره 4، شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94، بهمن 1394، صفحه 142-156
مسعود آدینه وند؛ میثم رضایی؛ اسماعیل سپه وند

2.

بررسی تاثیرسیاست‌های نوسازی رضا شاه برایلات و عشایر لرستان

دوره 3، شماره پنجم-پاییز و زمستان 93، اسفند 1393، صفحه 52-66
ثریا شهسواری؛ سعید نجار

3.

بررسی چگونگی تأسیس و توسعة تلگراف‌خانه‌های لرستان در عهد ناصری

دوره 7، شماره اول -پیاپی 13-پاییز و زمستان 97، اسفند 1397، صفحه 191-212
روح الله بهرامی؛ شهاب شهیدانی

4.

تحلیل اسامی مدارس لرستان در عصر پهلوی

دوره 8، شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99، مهر 1399، صفحه 253-276
جهانگیر خسروی شکیب؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ علیرضا ابطحی

5.

تحولات اداری لرستان در دوره رضاشاه

دوره 11، شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401، مهر 1401، صفحه 103-116
محمدعلی نعمتی؛ فضل‌اله فولادی

6.

خاندان حکومتگر بنو شومله؛ مسئله مشروعیت و سیاست‌های محلی آن

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 33-50
محسن رحمتی

7.

رابطة والیان فیلی لرستان و حکّام زندیه

دوره 7، شماره اول -پیاپی 13-پاییز و زمستان 97، اسفند 1397، صفحه 213-232
منصور رهنورد؛ محمّدامیر شیخ نوری؛ نظام‌علی دهنوی

8.

شناسایی چالش‌های کارآفرینی با رویکرد ورزشی و تفریحی (مطالعه موردی: استان لرستان)

دوره 12، شماره 1، تیر 1402، صفحه 95-117
رضا حسین وند؛ مرتضی دوستی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید تابش

9.

مبارزات ایلات لرستان در برابر سیاست های ضد ایلی رضاشاه با تکیه بر ایل بیرانوند

دوره 5، شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95، اسفند 1395، صفحه 125-138
ثریا کرنوکر*؛ ظریفه کاظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب