1.

بررسی تاریخی فعالیت‌های اقتصادی یهودیان همدان در روزگار قاجار

دوره 3، شماره پنجم-پاییز و زمستان 93، اسفند 1393، صفحه 140-152
عباس زارعی مهرورز؛ لیلا شریفی

2.

تبیین عوامل مؤثر بنیادی بر تحولات کاربری اراضی با رویکرد بوم‌شناسی سیاسی (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 95-110
مصطفی طالشی؛ شاه بختی رستمی؛ اسماعیل علی اکبری؛ حمیدرضا وجدانی

3.

تحلیل تأثیر ساختار مرکز محله‌های بومی بر آسایش حرارتی کاربران آن نمونه موردی : فضاهای باز بومی محله‌ای شهر همدان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403
سید مجید مفیدی شمیرانی؛ سیده فائزه اعتماد شیخ الاسلامی؛ اصغر سیف

4.

تحلیل تاثیرگذاری محورهای عملکردی- ساختاری تردد بر الگوهای سفر، مطالعه موردی : منطقه یک شهر همدان

دوره 9، شماره 17، خرداد 1397، صفحه 75-90
یاسر حاتمی؛ کیانوش ذاکر حقیقی؛ هادی رضایی راد

5.

تغییرات تنوع و تراکم جمعیت پرندگان آبزی و کنار آبزی در تالاب سد شیرین سو

دوره 7، شماره 3، دی 1397، صفحه 45-58
علی کیانیان؛ صیاد شیخی ئیلانلو؛ الهام ابراهیمی

6.

جغرافیای تاریخی أعلَم در دورۀ اسلامی (از آغاز تا ظهور ایلخانان)

دوره 8، شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99، مهر 1399، صفحه 45-60
حبیب شرفی صفا؛ اسماعیل چنگیزی اردهایی

7.

زمینه و پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی حضور سالارالدوله در همدان

دوره 8، شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98، اسفند 1398، صفحه 245-258
علیرضا علی صوفی؛ شهرام غفوری

8.

سنجش مؤلفه‌های کیفی مؤثر بر امنیت معابر شهری، مطالعه موردی: معابر مرکزی شهر همدان

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 30)، خرداد 1402، صفحه 83-98
سمیه هاتفی شجاع

9.

سنجش و تحلیل فضایی مؤلفه‌های تاب‌آوری کالبدی در بافت مرکزی شهر همدان با استفاده از خودهمبستگی فضایی موران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 93-106
احمد پوراحمد؛ یعقوب ابدالی؛ علیرضا صادقی؛ سارا الله قلی پور

10.

فراز و فرود کشف حجاب در همدان

دوره 4، شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94، بهمن 1394، صفحه 69-79
علیرضا علی صوفی؛ صفی الله صفایی؛ شهرام غفوری

11.

مقایسه کارآیی توابع پیکسل پایه الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و عملگرهای فازی شئ گرا در استخراج اراضی ساخته شده شهری همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1403
علیرضا همایونفر؛ خلیل ولیزاده کامران؛ مصطفی موسی پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب