1.

ایل کلهر و قدرت‌های حاکم از دورة صفویه تا پایان حاکمیت محمدشاه قاجار

دوره 9، شماره دوم - پیاپی 18-بهارو تابستان 1400، مهر 1400، صفحه 79-94
منیژه کرمی؛ مهری ادریسی؛ نظامعلی دهنوی؛ صالح امین پور

2.

بازنگری بهره‌گیری از فضای شهر تهران در جریان رویدادهای معاصر (بررسی موردی انقلاب مشروطه)

دوره 10، شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401، مهر 1401، صفحه 131-144
اکرم خلیلی پور؛ رضا افهمی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ داریوش رحمانیان

3.

بررسی تاریخی فعالیت‌های اقتصادی یهودیان همدان در روزگار قاجار

دوره 3، شماره پنجم-پاییز و زمستان 93، اسفند 1393، صفحه 140-152
عباس زارعی مهرورز؛ لیلا شریفی

4.

بررسی جایگاه اداری منصبِ کلانتری در کرمان دورة قاجاریه

دوره 8، شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99، مهر 1399، صفحه 161-176
محمد خداوردی تاج ابادی

5.

تأثیر مجادلات اهل طریقت و اهل شریعت بر تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهر کرمان در دوره قاجار از 1210 تا 1264ق

دوره 6، شماره اول -پیاپی 11-پاییز و زمستان 96، اسفند 1396، صفحه 53-66
مهری ادریسی؛ علی عبداللهی نیا؛ علی رضا علی صوفی؛ داریوش رحمانیان

6.

تحلیل وضعیّت سیاسی، اقتصادی خوزستان در دورة ناصرالدین‌شاه (1264-1313ق)

دوره 8، شماره اول -پیاپی 15-پاییز و زمستان 98، اسفند 1398، صفحه 57-74
محمدرضا عسکرانی

7.

چگونگی شکل‌گیری «حکمرانی بنادر و جزایر خلیج‌فارس» به مرکزیت بوشهر در عصر ناصری

دوره 7، شماره اول -پیاپی 13-پاییز و زمستان 97، اسفند 1397، صفحه 171-190
حشمت‌اله عزیزی؛ داریوش رحمانیان؛ هوشنگ خسروبیگی؛ محمد رستمی

8.

دگرگونی‌ عدلیه کرمان در عصر مشروطیت 1344-1324ق/1304-1285ش

دوره 10، شماره دوم - پیاپی20- بهار و تابستان 1401، مهر 1401، صفحه 117-130
فرهاد دشتکی نیا

9.

گونه‌شناسی و تحلیل جرایم در تهران با تکیه بر مجموعه کتاب «تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم»

دوره 8، شماره دوم- پیاپی 16- بهار و تابستان 99، مهر 1399، صفحه 197-218
مرجان نگهی

10.

موقعیت و جایگاه سیاسی ولایت بهبهان و کهگیلویه از سقوط زندیه تا آغاز عصر ناصری

دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96، فروردین 1396، صفحه 123-136
کشواد سیاهپور

11.

نقش شیوخ اورامان در تحولات سیاسی تاریخ معاصر، با تکیه بر جنگ جهانی اول

دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96، فروردین 1396، صفحه 81-96
علیه جوانمردی؛ نصرالله پور محمدی املشیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب