1.

ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان: نقش میانجی عدالت سازمانی

دوره 7، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 99-108
الهام مرادی؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی

2.

ارتباط ویژگی های شخصیتی با بی تفاوتی سازمانی با نقش میانجی سکوت سازمانی (مورد مطالعه: معلمان تربیت بدنی)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 57-70
شهرام نظری؛ عرفان گل محمدی

3.

پیش بینی عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه براساس سکوت سازمانی

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 11-18
همایون عباسی؛ فاطمه صیادی؛ حسین عیدی؛ مهین صیادی

4.

تأثیر جو سازمانی بر اشتیاق و سکوت سازمانی با نقش میانجی‌گری صخره شیشه‌ای کارکنان زن ادارات ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور

دوره 8، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 103-112
منوچهر ططری؛ شهاب بهرامی؛ سیدموسی خادمی؛ امیرحمزه سبزی؛ فاطمه موسوی نسب

5.

تأثیر سکوت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی: با نقش تعدیل کنندگی عدالت سازمانی

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 71-82
مینا جعفری؛ سید رضا حسینی نیا

6.

رابطه بین ویژگی‏های شغل و نگرش به سکوت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان همدان: نقش میانجی تحلیل‏ رفتگی شغلی

دوره 6، شماره 2، آذر 1396، صفحه 35-46
محسن لقمانی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ اعظم شریفی

7.

شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل کارکنان به بیان مخالفت سازمانی

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، فروردین 1401، صفحه 75-92
لیلا قاسمی اسفهلان؛ اکبر حسن‌پور؛ سعید جعفری‌نیا؛ بیژن عبدالهی

8.

شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی به روش آمیخته تشریحی انتخاب مشارکت‌کننده

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، مهر 1393، صفحه 7-18
عباسعلی رستگار؛ فرناز روزبان

9.

طراحی مدل جامع سکوت سازمانی بر مبنای ارکان پنج‌گانة سازمان در دانشگاه‌های‌ دولتی منتخب شهر تهران

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، فروردین 1399، صفحه 97-112
سمیه حسنی؛ سید علی اکبر احمدی؛ بهرام سرمست؛ حسن الوداری

10.

طراحی مدل نقش رهبری اخلاقی بر سکوت سازمانی با میانجیگری قلدری و بی‌تفاوتی کارکنان سازمان‌های ورزشی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 11-29
مریم فتح علیان؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی

11.

مدل ارتباطی هویت و سکوت سازمانی با خودپنداره کارکنان ادارات ورزش و جوانان شمال غرب کشور

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 49-65
حسن لطفی؛ میرحسن سیدعامریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب