1.

اثر مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی سازمان بر درگیر شدن در شغل کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 65-77
ناصر بای؛ زهرا حاجی انزهایی؛ اکرم اصفهانی‌نیا

2.

ارائه مدل مسئولیت اجتماعی سلبریتی های ورزشی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 29-48
مرضیه خلیفه سلطانی؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

3.

الگوی ارتباطی سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی با مشارکت اجتماعی سلبریتی‌های ورزشی با میانجی‌گری مسئولیت‌پذیری اجتماعی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 53-69
مرضیه خلیفه سلطانی؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی

4.

بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر خوشنامی تیم‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1395، صفحه 25-33
حسین بخشنده؛ مجید جلالی فراهانی؛ سید نصرالله سجادی

5.

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکردسازمانی با تاکید بر نقش استراتژیک خوشنامی بر کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 109-123
سمیرا دارابی؛ شیرین زردشتیان

6.

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 79-90
محمدعلی صاحبکاران؛ جعفر خوشبختی؛ مهدی سلیمانی

7.

توسعه پایدار در پرتو انتخاب معیار برتر مسئولیت اجتماعی از دیدگاه خبرگان

دوره 7، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 77-90
ابوالفضل خسروی

8.

طراحی الگوی ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش مسئولیت اجتماعی در سازمان های ورزشی با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 45-56
علی قربانی؛ یوسف محمدکریمی؛ فواد کوهزادی

9.

طراحی مدل ارتباطی مسئولیت اجتماعی و یادگیری سازمانی بر توسعه مشتریان (اعضاء و مخاطبان) فدراسیون ورزش سه گانه

دوره 7، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 43-58
مهدی گودرزی؛ مرتضی گودرزی

10.

طراحی مدل مسئولیت اجتماعی فدراسیون ورزش دانش آموزی با رویکردی آمیخته(کیفی و کمی)

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 41-56
زهرا رضایی؛ مهرزاد حمیدی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ امین دهقان قهفرخی

11.

طراحی و تببین الگوی توسعه مسئولیت اجتماعی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

دوره 9، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 91-106
مهدی گودرزی؛ سید حسن حسینی شکرابی

12.

مدل یابی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه علی اخلاق حرفه ای مدیران و اخلاق مدنی هواداران باشگاه های فوتبال لیگ دسته یک ایران

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 121-134
زهرا کبیری؛ رضا صابونچی؛ نجف آقایی

13.

نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با رفتار شهروندی هواداران باشگاه های فوتبال

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 89-98
سعید حاتمی؛ نجف آقایی؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ حسین اکبری یزدی

14.

نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 95-111
سمانه سعیدپور؛ نجف آقایی؛ علیرضا الهی

15.

نقش مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در ارتقاء سرمایه اجتماعی معلمین تربیت‌بدنی شهر تهران

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 77-90
شهرام نظری؛ احمد محمودی؛ محسن کوثری پور؛ فهیمه حسنی

16.

نقش هویت تیمی و هویت سازمانی بر عملکرد شغلی و مسئولیت اجتماعی

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، مهر 1393، صفحه 95-110
ابوالفضل قاسم زاده؛ شیوا ملکی؛ حمداله حبیبیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب