1.

بررسی تطبیقی عناصر گوتیک در گودال و آونگ ادگار آلن پو و گجسته دژ صادق هدایت

دوره 2، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 60-75
علی حسن سهراب نژاد؛ مریم پناهی

2.

بررسی سفر قهرمانی شخصیت در بوف کور با تکیه بر کهن الگوهای بیداری قهرمان درون

دوره 2، شماره 1، آذر 1392، صفحه 51-67
مجید سرمدی؛ مصطفی گرجی؛ فاطمه کوپا؛ مجید صفاری نیا؛ سولماز مظفری

3.

تیپ شناسی شخصیت های داستانی صادق هدایت با تأکید بر طبقه بندی انیه گرام

دوره 1، شماره 3، خرداد 1392، صفحه 5-22
سید احمد پارسا؛ اقبال مرادی

4.

تحلیل روایی داستان کوتاه «داش‌آکل» بر اساس نظام‌های گفتمانی کنشی و شوشی گرمس

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 239-262
اکبر صیادکوه؛ رضا نکوئی

5.

روش علمی صادق هدایت در پردازش داستان¬های کوتاه رئالیستی

دوره 0، شماره 2، آذر 1389، صفحه 156-177
سید احمد پارسا؛ یوسف طاهری؛ حسین صادفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب