1.

آنتی‌دیپلماسی فوتبال در خاورمیانه: چالش ژئوپلیتیک ایران و عربستان

دوره 10، شماره 4، تیر 1402، صفحه 15-28
امیرحسین منظمی؛ مهدی شریعتی فیض آبادی؛ صادق رنجبر

2.

بررسی نقش شاخص‌های توسعه پایدار شهری در احساس امنیت اجتماعی شهروندان

دوره 9، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 99-112
مجتبی رفیعی؛ هادی غفاری؛ مهتاب پاک نیا

3.

تحلیلی بر ریسک‌ها و مخاطرات مقاصدگردشگری، مطالعه موردی: بندرانزلی

دوره 10، شماره 20، مهر 1398، صفحه 13-26
سجاد فردوسی؛ محمدعلی آغنده؛ یاور بابائی

4.

تفنگچیان محلی و امنیت در منطقه ‌مرزی دُرُح از 1291 تا 1338 شمسی

دوره 4، شماره دوم-پیاپی 8-بهار و تابستان 95، شهریور 1395، صفحه 107-120
نیره دلیر؛ فداحسین خامس پناه

5.

چندمعنایی ماده «ن‏ذر» در قرآن کریم؛ تحلیلی زبان‏شناختی بر همگرایی ریشه ‏ای میان «نذر» و «انذار»

دوره 7، شماره 1، مهر 1397، صفحه 91-106
احمد پاکتچی؛ محمدحسین شیرزاد؛ محمدحسن شیرزاد

6.

سنجش عوامل تأثیرگذار جرائم در فضای کالبدی شهر ارومیه

دوره 7، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 121-138
حیدر لطفی

7.

مبارزات ایلات لرستان در برابر سیاست های ضد ایلی رضاشاه با تکیه بر ایل بیرانوند

دوره 5، شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95، اسفند 1395، صفحه 125-138
ثریا کرنوکر*؛ ظریفه کاظمی

8.

مقایسه وب سایت های منتخب ایرانی و خارجی پوشاک ورزشی براساس شاخص وب سنجی

دوره 8، شماره 1، مهر 1399، صفحه 15-26
طیبه یانپی؛ فرزام فرزان؛ مرتضی دوستی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب