1.

اثر حمایت اجتماعی (خانواده و سرپرست) بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان یزد: نقش واسطه‌ای تعارض کار- خانواده

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 93-103
محمدرضا اسمعیلی؛ حامد سالاری؛ حسین بخشنده

2.

اثر طرحواره درمانی گروهی بر طرحواره های ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی طرحواره درمانگران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 65-74
عزت الله کردمیرزا نیکوزاده؛ نازنین پیرحیاتی؛ مژگان آگاه هریس؛ آویسا نجیمی

3.

اثر فلات‌زدگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت با ملاحظه نقش میانجی فرسودگی شغلی دردبیران تربیت بدنی استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 61-69
شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی؛ جواد کریمی

4.

بررسی ابعاد فرسودگی شغلی و رابطه آن با رضایت در کتابداران کتابخانه‌های عمومی سیستان و بلوچستان

دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 59-68
زهرا اباذری؛ زهرا خواجه علی جهانتیغی

5.

بررسی تأثیر ابهام نقش بر رابطه بین سبک‌های مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی حسابداران بخش عمومی

دوره 6، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 115-130
محمد وحدانی؛ ابوذر زحمتکش

6.

بررسی رابطه بین جو سازمانی با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی کتابداران دانشگاهی شهر اهواز

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 83-92
زاهد بیگدلی؛ افتخار مؤمنی؛ خدیجه قنبری مهرنیت

7.

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان فدراسیون ورزش سه گانه

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 65-74
مهدی گودرزی؛ سیده شهرزاد محسنی اردهالی؛ ایمان رحیمی

8.

بررسی رابطه فرسودگی‌شغلی با مهارت‌های‌ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشان

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، خرداد 1398، صفحه 57-67
حجت خدمتی نژاد؛ وجیهه موسای ارانی؛ سعید اسدی

9.

پیشایندها و پیامدهای پرسه‌زنی اینترنتی در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان هرمزگان)

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، آبان 1400، صفحه 119-133
وحید مکی‌زاده؛ فاطمه شراعی

10.

پیش‌بینی فرسودگی شغلی براساس خود شفقت‌ورزی و استرس ادراک شده با میانجی گری هوش معنوی در پرستاران بخش عفونی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 39-52
مژگان آگاه هریس؛ فاطمه شریعتی؛ نسرین َعلیپوری

11.

پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران بخش کرونا براساس استرس ادراک شده با میانجی گری تیپ شخصیتی

دوره 11، شماره 21، خرداد 1401، صفحه 50-41
محمد اورکی؛ مریم سیادت؛ احمد علی پور؛ فرهاد جمهری

12.

تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فرسودگی شغلی، کیفیت زندگی و سلامت روان پرستاران

دوره 1، شماره 3، آذر 1401، صفحه 35-44
صبری کریمی؛ هیمن محمودفخه؛ حبیبه شیری

13.

تأثیر سبک زندگی سالم بر استرس شغلی در حسابداران بخش عمومی (مطالعه موردی: کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان)

دوره 1، شماره 1، آذر 1393، صفحه 73-82
زهره حاجیها؛ محمد عارف زارعی

14.

تحلیل رگرسیونی سلامت سازمانی و رضایت شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان تهران

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 101-109
علی جلیلی شیشوان؛ الهام طباطبایی عدنان؛ فرحناز جلیلی شیشیوان

15.

تدوین مدل ساختاری فرسودگی شغلی بر اساس تکنو استرس، با توجه به نقش میانجی ویژگی‌‏های روان‌‏شناختی (تعهدسازمانی و حمایت اجتماعی ادراک شده) بر معلمان در زمان تدریس‌‏های مجازی دوران شیوع کووید19

دوره 11، شماره 22، آذر 1401، صفحه 81-90
شکوفه موسوی؛ محمودرضا شاهسواری؛ مائده گل نیا

16.

رابطه فرسودگی شغلی با رفتار انحرافی مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی

دوره 4، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 79-90
حامد خراسانی طرقی

17.

مطالعه نقش اخلاق کار بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی (مورد مطالعه: دبیران تربیت‌بدنی مدارس متوسطه شهر تهران)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 43-51
سهیلا بورقانی فراهانی؛ بنفشه فتوت؛ پدرام ابدارزاده؛ امین همتی

18.

نقش همجوشی شناختی، ادراک تعامل اجتماعی و مؤلفه های اجتناب شناختی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان

دوره 6، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 83-96
اسماعیل صدری دمیرچی؛ حمیدرضا صمدی فردسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب