1.

بررسی رابطه کارکردهای اجرایی و قضاوت اخلاقی با میانجی‌گری نظریه ذهن کودکان 9 تا 11 ساله شهر ایلام

دوره 12، شماره 23، خرداد 1402
آسیه مرادی؛ کامران یزدانبخش؛ زهرا مهدیان

2.

بررسی ویژگیهای شناختی-اجتماعی بازنمایی ذهنی دغدغه های اخلاقی: گروه بندی، جهت گیری انگیزشی و بافت ارتباطی بنیادهای اخلاقی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 109-126
پگاه نجات؛ فاطمه باقریان؛ جواد حاتمی؛ امید شکری

3.

تاثیرآموزش راهبردهای نظم جویی هیجان در قضاوت اخلاقی با توجه به ظرفیت حافظه کاری

دوره 3، ویژه نامه، اسفند 1393، صفحه 7-30
طیبه شاهمرادی فر؛ محمدحسین عبداللهی عبداللهی؛ جعفر حسنی

4.

تاثیر آموزه‌های قصه‌های قرآنی به روش حلقه کندوکاو بر قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهر همدان

دوره 6، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 9-20
نصراله عرفانی

5.

عملکرد در قضاوت اخلاقی شخصی و غیر‌شخصی بر اساس ابعاد تجارب هیجانی زیرآستانه‌ای مثبت و منفی

دوره 4، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 48-61
جعفر حسنی؛ سهراب امیری

6.

فرا تحلیلی بر تفاوت های جنسیتی در تصمیم گیری های اخلاقی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 123-142
حسین زارع؛ آزیتا خرامان

7.

نقش هویت اخلاقی و شناخت اخلاقی در قضاوت‌های اخلاقی شخصی و غیرشخصی سودگرایانه نوجوانان با تأکید بر جنسیت

دوره 7، شماره 2، دی 1397، صفحه 95-106
سهراب امیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب